Kompletně opravenou sokolovnu slavnostně otevřeli v sobotu odpoledne v Chodské Lhotě.

Za hojné účasti místních občanů a čestných hostů, mezi nimiž nechyběli ani Vladislav Vilímec či Jan Látka, byla vikářem Miroslavem Kratochvílem posvěcena nejen sokolovna, ale také nově vzniklá sokolská kronika.

Na promítacím plátně mohli všichni vidět, jak se jejich sokolovna měnila do dnešní podoby.

„Sokolovna, která byla postavena v roce 1926 a stala se již zcela nevyhovující, je dnes na docela jiné úrovni a bude sloužit naši občanům jako společenské a sportovní centrum,“ řekl starosta Chodské Lhoty František Jílek.

Slavnostního slova se ujal i Vladislav Vilímec.

„I malá obec může udělat něco velkého a otevření kompletně zrekonstuované sokolovny je toho důkazem,“ řekl.

Poté se slova ujal Jan Látka, který pronesl: „Přál bych si, abychom z evropských peněz dali na Chodsku do gala co nejvíc obcí.“

Radost z provedené rekonstrukce projevil také starosta Kdyně Jan Löffelmann.

„Mám radost, že se vám to povedlo. Lhoťáci, jsem tu mezi vámi velmi rád. Každé dílo předků bychom měli uchovat.“

Zasloužené pozornosti se dostalo i nově vzniklé sokolské kronice, která je dílem Milana Zajíce z Chodské Lhoty.

„Duchovním otcen kroniky a její přílohy je starosta Jílek, bez něj by kniha nevznikla. Fotografie v kronice jsou dílem Jaroslava Nunváře. Obě knihy budou archivovány a pomalu vytvoříme i stránky o historii sokola na webové adrese Obecního úřadu Chodská Lhota,“ uvedl Milan Zajíc.

Součástí oslavy bylo vystoupení mažoretek Základní školy Pocinovice v choreografii Petry Kovaříkové a divadelní představení Pravda o zkáze Titaniku aneb Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá v podání ochotnického spolku Černoch z Černíkova.