„Řekl jsem si, že musím najít nějaké datum, aby všechny vesnice neslavily najednou. Podle historiků Roubíka a Profouse byla první zmínka o Lhotě v roce 1325. Můj otec, který byl obecním kronikářem, se v kronice zmiňuje, že první písemnosti o Lhotě by měly sahat do 10. století, což však není potvrzeno. Myslím, že těžko najdu, kdy přesně Lhota vznikla, ale alespoň se o to pokusím," říká Zajíc.

Nejdříve se Milan Zajíc pustí do prostudování rozsáhlého díla již zmiňovaných historiků a pokud zde nic nenajde, zkusí archivy.
„Táta se tím také léta zabýval, tak v tom budu pokračovat. Pokud nic nenajdu, tak to snad bude zajímat zas někoho po mně."

Spisy Roubíka a Profouse ale dávají velkou naději, že se zde nějaká zmínka o vzniku obce najde.
„Tito pánové byli nějací historici a Chodsko velice pečlivě zmapovali. Dozvěděl jsem se například, že vesnice Lhota nebyla při svém vzniku zde. Byla prý na místě, kde se dnes říká na Staré Vsi," dodal Zajíc.