Stalo se příjemnou tradicí, že i v Horšovském Týně společně s občany města zahajujeme turistickou sezónu. Letos jsme pojali tuto akci trochu netradičně, a to 12. dubna 2015 zájezdem do německého Nabburgu, který je již od roku 2004 partnerským městem Horšovského Týna.

O zájezd byl velký zájem. Z Horšovského Týna odjížděl plně obsazený autobus.

Nabburg je osmitisícové město v okrese Schwandorf a protéká jím řeka Naab. Středověké město s více jak tisíciletou tradicí si zachovalo téměř kompletní městské hradby s dvěma branami a mnoho dalších významných památek: měšťanský špitál, děkanskou věž a ohradní cestu, věž kostela sv. Jiří s čápy, gotický městský farní kostel sv. Jana Křtitele a další.

Dopoledne nás čekala prohlídka historického jádra města a městského muzea. Došlo také na setkání s představiteli města přímo v jednací síni radnice, kde po slavnostním přijetí dostali naši občané prostor i na dotazy.

Po obědě jsme navštívili Hornofalcký skanzen Neusath Perschen, který nabízí pohled do života na venkově v dřívějších dobách.

Naši nabburští přátelé připravili opravdu pestrý program, za který jim patří dík. Městské kulturní zařízení Horšovský Týn tímto děkuje Městu Horšovský Týn za zajištění dopravy, na německé straně hlavně panu Josefu Götzovi za perfektně připravený program a dalším, kteří se podíleli na organizaci. Poděkování patří samozřejmě i všem, kteří se výletu zúčastnili. Věříme, že s námi zažili krásně strávenou dubnovou neděli.

Andrea Bauerová