S Petrem Matějkou jsme hovořili o sezoně na Čerchově.

Kdy pro vás skončila na nejvyšší hoře Českého lesa sezona?

Letošní turistická sezóna na Čerchově skončila 28. října.

Jaká z vašeho pohledu byla a co nového přinesla?

Úvodem je nutno říci, že byla úspěšná. Turistickou rozhlednu Kurzovu věž navštívil rekordní počet turistů: 9 791. V průběhu srpna, přesně 22. 8., jsme na Čerchově přivítali již 100 000. návštěvníka. Byla jím paní Marcela Boubelová ze Staňkova.

Jaký byl letos zájem o návštěvu Čerchova?

Řekl bych, že zájem byl zvýšený, celkový počet návštěvníků dosáhl od roku 2000 čísla 103 605.

Víte, co toto číslo příznivě ovlivnilo?

Ke zvýšenému zájmu turistů jistě přispělo zavedení sezonní autobusové linky až na vrchol. Letos linka dopravila dva a půl tisíce turistů.

Návštěvnost je takzvaně pouze jedna strana mince, druhá, neméně důležitá, pak představuje práci KČT Domažlice…

I v tomto roce jsme pokračovali v opravách a vylepšeních našich objektů na Čerchově. V dubnu a červnu proběhla oprava fasády na jižní a východní straně věže. V červnu byla pomocí horolezecké techniky natřena podlážka vyhlídkového ochozu. Zajistili jsme oplechování západní strany turistického přístřešku a také okenice na vyhlídkovém ochozu. Dále jsme nechali zasklít a opravit verandu a zhotovit dvě nové odpočívky ke vchodu do věže. Ty ale umístíme až na jaře příštího roku.

Vámi zmíněná vylepšení jistě nebyla zadarmo. Jak na ně sháníte peníze a nakolik štědří jsou dárci?

Tyto opravy se mohly uskutečnit jen proto, že se nám podařilo získat dotaci ve výši 150 000 korun z Krajského úřadu Plzeňského kraje. Dalších 49 tisíc korun nám poskytlo prostřednictvím ústředí KČT v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Částkou 4 000 Kč nám na technickou přípravu turistické sezony přispěl i Výbor KČT Plzeňského kraje. Co se týče drobných dárců, sbírka na Čerchově vynesla 4 040 korun.

Existuje něco, co vám v souvislosti se sbírkou kalí radost?

Ve sbírkové pokladně na Čerchově se letos, bohužel, objevilo i nebývale mnoho neplatných českých bankovek. Celkem za 780 korun.

Hovořili jsme už o penězích a provedených pracích, na něž jste si museli najmout odborníky. Jak se o vylepšení Čerchova zasadili sami členové KČT Domažlice?

Brigádnicky jsme dvakrát natřeli ochranným nátěrem turistickou chatu, verandu a odpočívky na verandě. Hanovu cestu z Čerchova k České studánce jsme prostříhali od náletu křovin a očistili kamenné schody na této cestě.

Pomáhal vám při vašem snažení o zvelebení Čerchova ještě někdo zatím nejmenovaný?

Máme velice dobrou spolupráci s Domažlickými městskými lesy. Díky nim byl opraven mostek u Bystřice a také altán u České studánky, přičemž brigádnicky pomáhali i členové našeho odboru.

Na Čerchově však nejsou jen objekty vašeho klubu, ale i další, jež nejsou v právě ideálním stavu…

Máte pravdu a právě v souvislosti s nimi se v těch našich setkáváme s případy vandalismu. Zloději kovů, kteří vykrádají opuštěné vojenské objekty na Čerchově, nám vypáčili vrata od pronajatých garáží. Oprava nás přišla na 6 104 koruny.

Kolik peněz jste letos na Čerchově proinvestovali?

Náklady na opravy letos činily na Čerchově 277 980 korun.

S jakými vylepšeními počítáte na nejvyšší hoře Českého lesa příští rok?

Příští rok, kdy oslavíme 120 let trvání odboru Klubu českých turistů Domažlice, nás čeká vyvrcholení oprav Kurzovy věže. To znamená statické zajištění poslední, tedy severní strany rozhledny. Současně chceme u příležitosti tohoto významného výročí vybudovat malou naučnou stezku, která přiblíží návštěvníkům historii Čerchova.

Obojí bude stát peníze, kde je chcete získat?

Na uvedená vylepšení se nám letos i přes časovou tíseň podařilo zažádat o dotaci a získat 318 000 korun z 5. výzvy Místního akční skupiny Český les. Po ukončení uvedených oprav by měla rozhledna a chata pod věží dobře sloužit turistům.