Města mají podobné záměry. Letos se pustí do projektů, které budou přesahovat až do roku 2020, a v létě je čekají velké kulturní akce – rockový festival Pekelný ostrov a anenská pouť.

Hlavními tématy budou především rekonstrukce ulic. „Zcela nepochybně se pustíme do celkové rekonstrukce dvou ulic – Luční a Školní. Čeká je i výměna povrchu chodníku a rozšíření parkovacích míst,“ sdělil starosta Holýšova Libor Schröpfer. „Akce jsou již připravené včetně finanční stránky.“

Ulice jsou však dlouhé, bude se postupovat po částech a opravy se tak protáhnou až do roku 2020. Platí to i o plánovaných investičních akcích na přístavbu holýšovské základní školy a domu s pečovatelskou službou. „Dům již kapacitně nestačí, starých lidí přibývá. Máme připravený pozemek, kde se bude stavět. Oba projekty, škola i pečovatelský dům, jsou zatím ve fázi projektových příprav,“ dodal Schröpfer.

V Horšovském Týně se vedle nových projektů bude ještě dokončovat zámecká barokní sýpka a rekonstrukce Plzeňské ulice.
„Oprava ulice se zastavila na první etapě, letos budeme pokračovat,“ uvedl starosta Josef Holeček. Nastínil i společnou akci, kterou město čeká ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic – průtah městem.

„Průtah bude nejspíš realizován ve dvou fázích. Město bude muset udělat inženýrské sítě, rekonstruovat vodovody a kanalizace,“ pokračoval Holeček. „Letos by se začalo a pokračovat se bude až do dalšího roku.“
Co se týká kanalizací, jednu město dokončí v Horšově a další opravu zahájí v Semošicích. „Projekt je již hotový. Budeme se ucházet i o dotaci,“ podotkl starosta Josef Holeček.

O ni se bude město ucházet také při budování hřiště u základní školy. „I v tomto případě je projekt připravený,“ potvrdil starosta. Dotace pomůže rovněž při plánované opravě hasičské zbrojnice.

Nesmí se však zapomenout ani na kulturu. V Horšovském Týně se koncem července uskuteční další ročník multižánrové anenské poutě a začátkem července – 5. a 6. 7. – je na programu rockový festival Pekelný ostrov, kde se mohou návštěvníci těšit na již oznámenou nevšední metalovou kapelu Lordi.