Dokončení stavby vodovodu, oprava střechy obecního úřadu i příprava územního plánu jsou aktuálními úkoly Drahotínských. Hovoříme o nich se starostou Janem Michalem.

Kam nyní v Drahotíně obracíte největší pozornost, co je prioritou v investičních akcích?
Dostali jsme dotaci na opravu střechy obecního úřadu, která je ve špatném technickém stavu. Je to jedna ze dvou nejvýznamnějších akcí, které letos musíme zvládnout. Už loni vybrali zastupitelé stavební firmu, ale kvůli nedostatku peněz se opravy přesunuly na letošek.
Kolik bude tato renovace stát?
Celkové náklady činí 480 tisíc korun. Dotace z Plzeňského kraje pokryje 270 tisíc, zbytek musíme uhradit z vlastního rozpočtu.
Co je tou druhou významnou akcí?
V letošním roce doděláme obecní vodovod. Staví se už mnoho let, před měsícem došlo k jeho kolaudaci. Teď čekáme na vyúčtování dotace z ministerstva zemědělství. Občané mají vodovod přivedený až ke svým domům. Postupně se budou napojovat tak, aby to bylo dokončené do konce roku. První přijdou na řadu ti, kteří jsou závislí na stávajícím starém obecním vodovodu, a pak ti ostatní, kteří doteď užívali vlastní studně.
Až bude hotová oprava střechy a dokončen vodovod, do čeho dalšího byste se chtěli v Drahotíně pustit?
Už letos jsme se původně chtěli pustit do opravy čtyř křížků, ale odložili jsme ji na příští rok. Na tento účel jsou vypisovány dotace, pokusíme se některou z nich získat, mohou pokrýt až devadesát procent nákladů. V horizontu dvou let bychom chtěli zrekonstruovat hřiště, včetně položení nového povrchu, aby se na něm mohl hrát volejbal či nohejbal a rádi bychom zde umístili i dětské prvky , pískoviště a podobně. Velkým úkolem je oprava kulturního sálu, který je v žalostném stavu. Už se nám podařilo kompletně opravit elektrické rozvody. Stálo nás to šedesát tisíc, ale investic do tohoto objektu bude zapotřebí mnohem více. Také plánujeme aktualizaci územního plánu, aby byla stanovena jasná pravidla, jak se obec bude dále rozvíjet.