Zavedení sezonní autobusové linky na Čerchov zvýšilo celoroční počet návštěvníků Kurzovy věže, která je v majetku domažlického odboru Klubu českých turistů (KČT).

„Loni navštívilo rozhlednu 7 450 turistů, což je o 1 381 víc než v předchozím roce,“ konstatoval předseda odboru Petr Matějka a pokračoval: „Celkem se od roku 2000 z ochozu Kurzovy věže rozhlédlo 93 814 turistů. Je velmi pravděpodobné, že v roce 2012 dosáhne počet návštěvníků Kurzovy věže čísla 100 000.“

Návštěvníci Čerchova darovali loni na opravu rozhledny 7 469 korun. Další dárci přispěli částkami 54 112 korun a 2 280 eur (cca 57 000 Kč), celkově od roku 2000 tak dary dosáhly částky 1 446 408,- Kč.

„Výdaje na opravy v roce 2011 vyšly na 646 702 korun a celkově již na 3 046 585 korun,“ připomněl Matějka.

Odborná firma provedla během druhé poloviny dubna a začátkem května statické zajištění západní stěny a jihozápadního nároží rozhledny. Zdivo bylo z trubkového lešení odspárováno a očištěno. Nutné části kamenného zdiva byly vyklínovány a na těle věže se provedlo hloubkové spárování s ručním dočištěním spár. Nejvíce narušená místa byla zajištěna pomocí injektážních vrtů.

Dělníci zbavili zdiva mechu, celoplošně je očistili a naimpregnovali přípravkem k ochraně proti povětrnostním vlivům a k zamezení průniku vlhkosti do vnitřních částí.

Devadesát procent z nákladů (535 731 Kč) bylo hrazeno z grantu Ministerstva zemědělství ČR – Program rozvoje venkova, který se domažlickým turistům podařilo získat v roce 2010.

Dále byly na rozhledně vyměněny dveře na ochoz i jedno okno v turistické chatce. „Vlastními silami jsme provedli nátěry lavic a stolů na terase u rozhledny, nátěry podlážky vyhlídkového ochozu a západní strany turistické chatky,“ doplnil předseda. Brigádnicky se na pracích podíleli členové KČT Petr Matějka, Karel Bílek, Jaromír Krčma, Růžena Krčmová, Svatopluk Doubek, Ada Strýc a Jiří Mathauser.

„Nechali jsme také provést revize hromosvodu, všech tří hasičských přístrojů v rozhledně a v chatě i komínu v turistické chatce. Všechny revize dopadly úspěšně,“ připomněl Matějka.

Pro letošní rok domažličtí turisté připravují opravu fasády věže na jižní a východní (vchodové) straně pod římsou. Jde o pokračování statického zajištění spodní části dalších dvou stran rozhledny.

„Na tyto opravy jsme zažádali o grant z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova na podporu venkovské turistiky. Bohužel náš projekt nebyl podpořen. Proto jsme zažádali o nadační příspěvek ČEZ,“ konstatoval předseda KČT Domažlice.

Další žádost putovala i na ústředí KČT, který zpracovává žádosti o dotaci na údržbu tělovýchovných zařízení z fondu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Horolezeckou technikou musí být provedeny nátěry spodní strany podlážky ochozu jako impregnace proti hnilobě. Turisté plánují opět brigádnicky provést ochranné nátěry dřevěné nástavby věže, okenic a severní strany chatky.

„Údržba 107 let staré rozhledny v drsných klimatických podmínkách je náročná,“ dodal závěrem Petr Matějka.