Akce sice byla z důvodu mimořádných opatření a rekonstrukce povrchu sportovního hřiště odložena až na konec prázdnin, ale i tak se vydařila. Přestože počasí naplánované akci zrovna nepřálo, začali se před druhou hodinou u hřiště scházet děti a jejich doprovod. SDH Libkov zajistil pro příchozí občerstvení a stánky s posezením a tak se měli příchozí kam schovat před případnými dešťovými přeháňkami.

Nejdříve starostka obce všechny přivítala na nově zrekonstruovaném víceúčelovém hřišti a poté proběhla prezentace, kde děti obdržely kartičku se svým jménem pro sbírání razítek u jednotlivých stanovišť. Pro malé sportovce bylo připraveno mnoho různých her, soutěží a atrakcí. Sportmanie Plzeň zapůjčila lukostřelbu a velké „Člověče nezlob se“. Další sponzor akce Šumavské zahrady s.r.o. připravil pro děti tetování, o které byl samozřejmě velký zájem. Dále všichni soutěžící mohli ukázat svoji zručnost při překonání překážkové dráhy, srážení plechovek, střelbě ze vzduchovky apod. Jako vrchol programu zajistil SDH Libkov ve spolupráci se členy SDH Pocinovice hasící pěnu. Dovádění v pěně si děti náležitě užily. Pro malé sportovce byly připraveny diplomy za účast a věcné odměny, které věnoval sponzor Šumavské zahrady s.r.o., Spolek pro čistý a zdravý Libkov a finančně přispěla i obec Libkov. Nakonec děti obdržely malé sladké občerstvení od hodné tety Jany.

Poděkování patří všem, kteří bez nároku na finanční odměnu věnovali svůj čas, aby si děti mohly zasoutěžit a vydovádět se a také aby se občané obce mohli po delší „coronavirové“ pauze sejít a popovídat si. Nyní jen můžeme doufat, že se život vrátí zpět do „normálních kolejí“ a pořádání takovýchto společných akcí bude pokračovat.

Autor: Milada Černá