„Chtěli jsme mít jistotu, že je celý areál letního kina bezpečný pro jeho návštěvníky," říká ředitel domažlického MKS Kamil Jindřich k postupným krokům, které by měly vyvrcholit koncepční revitalizací celého prostoru. Areál byl výrazně postižen větrnou smrští v srpnu 2013. Největší škody napáchala v horní čtvrtině.
„Po letošní zimě jsme oslovili odborného certifikovaného arboristu a chtěli jsme po něm prověřit stav stromů z hlediska jejich bezpečnosti," říká Jindřich.

Odborník vytipoval dřeviny, které je třeba porazit.

„Chceme zeleň v celém areálu řešit koncepčně. Je to krásný prostor, který si zaslouží, aby výsadba dřevin měla logiku, aby tam byly vysazeny kusy adekvátní k tomu místu. Třeba na západní straně, která je návětrná, musí být dřeviny, které dokáží čelit silnému větru," připomíná ředitel.

V minulém týdnu o budoucích krocích v areálu letního kina jednala městská rada.

„Areál letního kina byl součástí Střelnice. Stromy v něm sázeli členové tehdejšího ostrostřeleckého sboru a založili tak první park ve městě," připomenul místostarosta Stanislav Antoš.

„Rada schválila pokácení jednoho jehličnanu, který je nakloněný a který je bezpečnostním rizikem," uvedl Antoš. Radní se seznámili se studií, která shrnuje novou výsadbu a plánovanou údržbu prostoru.

„Chystá se celková revitalizace, při níž bude zmapována všechna zeleň a navržena opatření i jejich časový sled," uvedl místostarosta.

Chystané práce nezasáhnou do pravidelného letního promítání v letním kině.

„Hlavní promítací sezonou je červenec a srpen, nyní ještě dolaďujeme přesný program s premiérovými filmy. Chystáme jednu novinku,. Půjde o sérii představení Letňák dětem, kdy budou připraveny dětské filmy a půjde o jakési prázdninové flámování pro děti," prozradil Kamil Jindřich.