„Těsně za ním stojí klasicistní budova, která sloužila ostrostřelcům," připomněl domažlický místostarosta Stanislav Antoš.
Letní kino bylo jedním z míst, které nejvíce poškodila silná větrná smršť, která se nad Domažlicemi přehnala 4. srpna 2013. Padlo při ní několik stromů, další dřeviny byly polámané.

Přírodní kalamita byla impulzem pro zahájení celkové revitalizace zeleně v tomto areálu. „Oslovili jsme odborného certifikovaného arboristu a chtěli jsme, aby prověřil stav stromů z hlediska jejich bezpečnosti," vysvětlil Kamil Jindřich. ředitel MKS.

„Vypracoval plán péče o zeleň v tomto areálu. Vyznačil, které dřeviny je třeba upravit, které vykácet. Doporučil tvarovací, omlazovací a výchovné řezy. Některé zásahy povedou k regulaci růstu některých dřevin," shrnul Antoš.

Úplné odstranění dřevin se bude týkat spíše drobnějších nevhodně dosazených kusů. „Nebude se týkat vzrostlých stromů, které jsou v areálu ještě z doby ostrostřelců," zmínil Antoš.

Domažličtí radní v minulém týdnu uložili technickým službám provedení potřebných zahradních prací do 31. března příštího roku. Budou tak provedeny v době vegetačního klidu.