„Kalamita nebyla nijak masivní. Spadlo 10 tisíc kubíků dřeva na různých místech na území domažlické lesní správy, které čítá 14 hektarů lesa," řekl Jaromír Kugel lesní správce domažlické lesní zprávy.

Pro představu, jeden kubík dřeva je jeden silný, třicet metrů vysoký strom.

Kalamitu zpracovávají i zaměstnanci Domažlických městských lesů.
„Naši pracovníci spolu s nasmlouvanými soukromníky stále intenzivně pracují na polomech, které vítr nadělal. Všechny cesty už jsou uvolněné, nyní se likvidují nalomené a vyvrácené stromy," popsal situaci v lesích ředitel domažlických městských lesů Jan Benda.

Ačkoliv škody ještě nejsou vyčíslené, je jasné, že dosáhnou sta tisíce.
„Kalamita byla pomístná. takže ještě není nic spočítáno, kromě lokality v Pasečnici, kde byla situace nejhorší. Polomy se zde vyšplhaly na 700 kubíků. Škody narůstají. U dřeva, které je znehodnocené ulomením, se snižuje výnos z jeho prodeje. Naopak se zvyšují náklady na jeho zpracování," pokračuje Benda.

V Pasečnici, kde na jednom místě spadlo 700 kubíků dřeva, jsou už lesníci s likvidací polomů hotovi.

„Práce v této lokalitě byly dokončeny koncem minulého týdne za pomoci těžké techniky. Paseka bude příští rok nově zalesněna," vysvětlil Benda.
Vítr neušetřil ani zámecký park v Horšovském Týně. Polámané stromy byly například u Míčovny, za Bílým mostem i na louce před Sýpkou.
„Popadalo nám tady asi dvacet stromů. Žádný z nich nebyl ale výjimečně starý nebo významný," řekl kastelán zámku Jan Rosendorfský.

Vedení zámku minulý týden navštívilo některá zahradnictví a pořídilo do zámeckého parku nové exempláře. „Věříme, že park zkrášlí a udělají z něho lepší oázu klidu a pohody."

Likvidace kalamity trochu brzdí lesníky od nového zalesňování, které musí být do konce května dokončeno.

Vstup do lesů také ještě není zcela bezpečný.
„Varování, které jsme vydali, stále ještě trvá. Nejde o zákaz, ale doporučení. Lidé by měli být opatrní, protože stále ještě je mohou pádem ohrožovat nalomené větve nebo vyvrácené stromy. Opatrnost je opravdu namístě," dodal Benda.