Již několik let se snaží pracovníci Domažlických městských lesů vrátit do čerchovských hvozdů jejich původního obyvatele – tetřeva hlušce.

„Poprvé jsme vypouštěli v zajetí odchované tetřevy do lesů pod Čerchovem v roce 2000. Do roku 2010 bylo do oblasti vypuštěno 173 kusů kohoutů a slepic tetřeva hlušce,“ říká hajný DML Václav Fišr, který má program záchrany tetřeva na starosti.

Jak začínali

Vypouštění tetřevů v okolí Malinové hory předcházelo dvouleté vyhodnocování prostředí, kam se měl pták vrátit.

„Zjišťovali jsme, zda je vůbec možné do naší lokality tetřevy vypouštět, hlavně to, jestli složení a prostředí našich lesů bude vyhovující pro tetřevy hlušce. Vyhodnocení bylo podmínkou pro započetí akce a prováděli je za naší účasti přední odborníci, konkrétně pracovníci akademie věd, zástupci různých lesních institutů a mnozí další,“ podotýká Fišr. Dodává, že doporučení k vypouštění tetřeva v dané lokalitě nakonec dostali i od předního německého odborníka na problematiku tetřeva hlušce.

To, co bylo v programu reintrodukce tetřeva do podčerchovských lesů předem stanoveno, bylo v průběhu roků, co záchrana tetřeva probíhá, ještě dolaďováno.

„Neustále jsme pilovali a zdokonalovali způsob aklimatizace tetřevů, kteří pocházejí z umělých odchovů, tak, aby jejich přechod do volné přírody byl – včetně dokrmování – co nejoptimálnější,“ vysvětluje hajný.

Tetřevi dostali vysílačky

Lesáci potřebovali vědět, kde se vypuštění tetřevi nacházejí, jak se zabydleli a jak si zvykli na svobodu.

„Šestnáct tetřevů dostalo v průběhu programu vysílačky a bylo telemetricky sledováno. Pomáhalo nám to při kontrole a zároveň zjišťování, jaký vliv mají predátoři na vypuštěné tetřevy a jejich hnízda.

Lesáci měli možnost zjistit, že někteří tetřevi zůstali blízko místa vypuštění, jiní zamířili jinam, byli díky vysílačkám vystopováni u německých sousedů. Potěšitelné bylo, že u tetřeva hlušce zaznamenali několik pokusů o hnízdění.

„Byla nalezena tři hnízda, ve dvou případech byla pozorována tetřeví slepice s kuřaty a byl také zpozorován tokající kohout, což je dobrá známka,“ připojuje Fišr.

Přežijí jen někteří

I přes uvedená zjištění je zřejmé, že z vypuštěných tetřevů zůstala v lesích jen část.

„Dlouhodobě jsou odhadovány v katastru lesů města Domažlice jarní stavy tetřevů asi na sedm až 10 kusů, a to koresponduje se závěry odborníků o vysoké mortalitě vypouštěných jedinců, bez ohledu na to, zda pocházejí z České republiky či byli odchováni v zahraničí. Z odborného hlediska je však zcela jasné, že nemůžeme očekávat od tohoto živočicha stoprocentní přežití,“ konstatuje Fišr.

Tetřev se vyskytuje na spodních příčkách potravního žebříčku a je vypouštěn do volné přírody se všemi hendikepy, které získal po dobu umělého odchovu. Ale i přes uvedená negativa je dnes zcela jasné, že tetřev hlušec se v oblasti Čerchova vyskytuje a činí pokusy o rozmnožování.

Co bude dál

Výjimku pro vypouštění tetřeva hlušce mají Domažlické městské lesy udělenou do roku 2012.

„Pro další fáze programu záchrany tetřeva bude nutné vyhodnotit nejen výsledky, ale důkladně prodiskutovat budoucnost nejen samotné reintrodukce. Jde především o plány s lokalitou z hlediska využití a dostupnosti pro veřejnost,“ přemítá Fišr a dodává: „Výsledky programu doposud splňují naše cíle.“

„Do budoucna bude záležet hlavně na dotační politice ministerstva životního prostředí. Pokud bude nákup ptáků nadále plně hradit dotace, rádi budeme ve vypouštění tetřevů pokračovat,“ uvedl Deníku ředitel DML Jan Benda.

Navzdory vypouštění uměle odchovaných tetřevů do přírody patří pták v ČR mezi kriticky ohrožený druh.