Právě z této malé vsi, jež pod Blížejov spadá, doktorka pocházela a poblíž církevní stavby bydlela. „Je to něco výjimečného a takového projevu štědrosti si vážíme,“ zhodnotil tamější starosta Jiří Červenka.

Kaple pocházející z roku 1743 je příkladem vrcholně barokní památky. Dříve patřila k zámku. V roce 2010 ji bezúplatně dostala obec od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Plzni. „Je potřeba kapli především odvodnit. Teď se zpracovává projekt. Museli jsme jednat s majitelem zámku, což je Holanďan, protože přes jeho pozemek potřebujeme vodu odvést. Už s ním máme podepsanou smlouvu,“ nastínil starosta Blížejova.

Kulturní památka má členitý lichoběžný půdorys, mansardovou střechu doplňuje trojice luceren. Součástí fasády je bohatá sochařská výzdoba. V roce 1991 stavbu poškodil požár a zůstalo z ní pouze obvodové zdivo. Záhy začala její obnova.

Ilustrační foto
Nejtepleji z celé republiky bylo v neděli v Plzni