Bez lávky přes Mlýnecký potok se musejí již nějaký čas obejít v Postřekově. Spojnice umožnila zkrátit si cestu vedoucí z Mlýnce kolem hasičské zbrojnice k tamní tělocvičně.

„Lávka byla už napohled ve zuboženém stavu. Sešel jsem se se stavební komisí a řekl jejím členům, aby se šli na místo podívat a pak mi sdělili svůj názor," předesílá starosta Postřekova Jan Kreuz.

Členové stavební komise nelenili a provedli místní šetření.

„Stavební komise se jednoznačně shodla na tom, že lávka je ve stávajícím stavu nepoužitelná. Proto jsme lávku označili zákazem vstupu, opatřili zábranami a uzavřeli," doplňuje starosta.

Tato lávka, jež vede přes Mlýnecký potok, je obyčejným – dalo by se říci provizorním přemostěním jeho toku. „Přes potok byl daný panel, nicméně má už svá nejlepší léta za sebou," vysvětluje Kreuz.

Je snadné nevyhovující a podmínky bezpečnosti nesplňující lávku uzavřít, ale dočkají se Postřekovští nějaké nové?

„Hovořil jsem s Lesy České republiky, které plánují revitalizaci Mlýneckého potoka, ale detailnější informace zatím nemám. Lesy prý počítají s úpravou toku už letos, ale nyní ještě dochází ke změně projektové dokumentace. Jsme domluveni, že si ještě zavoláme a poradíme se. Oprava lávky bude provedena v závislosti na výsledcích těchto jednání," zakončil postřekovský starosta Kreuz.

UZAVŘENÁ LÁVKA.

UZAVŘENÁ LÁVKA.