Kompostárna měla být podle povolení Městského úřadu v Horšovském Týně jen malé zařízení, které pojme maximálně 10 tun v jedné zakládce a roční množství zpracovaného bioodpadu nemělo překročit 150 tun. To se ale nestalo.

V kompostárně v době kontroly, která proběhla letos v červnu, bylo minimálně 302 tun odpadu. ČIŽP o výsledku kontroly informovala v těchto dnech.

„Zjištěné množství bylo dvojnásobné, než je kapacita zařízení. Inspektoři zjistili, že zakládek překračujících 10 tun tam bylo hned několik. Společnost tedy nedodržela podmínky stanovené pro malé zařízení,“ řekla Petra Horčicová, ředitelka Oblastního inspektorátu ČIŽP Plzeň.

Kladné vyjádření obce s rozšířenou působností pro takto velké zařízení už nestačí.

Podle zákona o odpadech musí mít provozovatel souhlas krajského úřadu a ten si společnost neopatřila. „Absenci tohoto souhlasu nelze zlehčovat či opomíjet, neboť může dojít k nekontrolovatelnému nakládání s bioodpady a ohrožení životního prostředí a zdraví lidí,“ uvedla Horčicová. Společnost Bytes HT s.r.o. proti pokutě nepodala odpor. „Sankce nabyla právní moci koncem září,“ dodala na závěr zástupkyně tiskové mluvčí ČIŽP Jana Jandová.