Aby mohla prodejna v Domažlicích vyrůst, musí město Domažlice a společnost Lidl Česká republika v.o.s. směnit pozemky. Domažličtí radní směnu doporučují i zastupitelům.

Směnou by tak Domažlice získaly pozemky po bývalé nemocnici u kruhového objezdu, kde je v současné době zelená ploch, a které v současné době má společnost Lidl. Na revanš by tak Lidl mohl využít pozemky v areálu bývalého PDA v Petrovické ulici.

Ovšem aby ve zmíněném areálu mohl obchodní řetězec prodejnu postavit, musí se pozměnit i územní plán, konkrétně využití daných pozemků.

,,Pro tento případ je nutné v rámci územního plánu zahrnout pozemky do plochy občanského vybavení – komerčního zařízení. Nyní se nachází v plochách občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední,“ popsal rozdíl místostarosta Radek Wiesner.

Radní navíc zastupitelům doporučují kromě směny i vést tento proces zkráceným postupem.

Pozemky, kterých se směna týká, jsou sice rozdílné, co se týká plochy, ale cenový odhad mají velmi podobný. Zatímco pozemek po staré nemocnici má 7 326 metrů čtverečních, má plocha v areálu PDA 7 822 metrů čtverečních. Rozdíl mezi nimi je tak 496 metrů čtvereční ve prospěch areálu PDA, tedy i ve prospěch Lidlu.

„U obou pozemků byly provedeny znalecké posudky. Po posouzení a ocenění vyšla cena jednotlivých pozemků téměř shodná. Cenový rozdíl mezi nimi se pohybuje kolem pěti tisíc korun.“ pokračoval místostarosta Wiesner s tím, že si město i společnost Lidl hodlá vyjít vstříc. Směna by se tak uskutečnila bez doplatku.

Na závěr místostarosta Radek Wiesner nastínil, že pokud vše půjde podle plánů, mohlo by se se stavbou prodejny a parkoviště začít v průběhu příštího roku 2021. Směnu pozemků a změny v územním plánu projednají domažličtí zastupitelé, a to ve středu 26. srpna. Jejich jednání začíná v 16 hodin v malém sále Městského kulturního střediska Domažlice.