„Zatím jsme kvůli suchu nemuseli přistoupit k žádnému razantnímu opatření, ale v případě potřeby jsme schopni rychle reagovat doplňováním vodojemů cisternami,“ shrnula ředitelka společnosti CHVaK Eva Gožďálová. Třináct měst a obcí na Domažlicku, kromě těch větších třeba Hlohová nebo Bořice, je připojeno na přivaděč z Nýrské přehrady.

„Ta poskytuje dostatečnou zásobu vody pro potřeby regionu, nicméně dodávka vody může být omezena nebo přerušena v létě z důvodu poruchy, problémem nemusí být jen nedostatek vody,“ konstatovala Gožďálová a pokračovala: „Situaci v menších obcích samozřejmě také intenzivně monitorujeme, zásoby vody se zmenšují zejména tam, kde jsou zdroje podpovrchové, v minulosti jsme měli potíže v lokalitě Česká Kubice a Folmava, v loňském roce i tam došlo k posílení vodních zdrojů, takže situace je v tuto chvíli stabilizovaná a ještě si nevynucuje nikde žádná krizová opatření.”

V horkých týdnech mnoho lidí hledá osvěžení v domácích bazénech
„U dcery v domě máme vlastní vydatnou studnu, neměli jsme s vodu do bazénu ani v minulosti žádný problém,“ říká Jana Komendová z malé obce na Horšovskotýnsku. Vodohospodáři nabádají k opatrnosti ty majitele bazénů, kteří je napouštějí z obecních vodovodních řadů. „Nabádáme naše zákazníky, aby se chovali uvážlivě a vodou zbytečně neplýtvali. Rozhodně nedoporučujeme napouštění velkoobjemových bazénů bez předchozí konzultace s naším dispečinkem. Jeden rychle napuštěný bazén v malé obci může znamenat výpadek dodávky vody pro celou obec na několik hodin nebo zhoršení kvality vody. Bazény je proto vhodnější nechat zavézt cisternou. Na zalévání zahrady je vhodné využívat vodu dešťovou,“ doporučuje Gožďálová.