Původní nájemce pohostinství Vladimír Bůžek byl nucen ukončit svoji činnost z důvodu neschopnosti placení nájmu a energií.

„Původnímu nájemci jsme byli nuceni vypovědět smlouvu, protože dlužil městysu nájem asi za pět měsíců, přičemž měsíční nájemné činí dva tisíce. Problém měl i s úhradou elektrické energie,“ uvedla starostka Všerub Ludmila Rousová.

Zastupitelé městyse proto schválili, že panu Bůžkovi poskytnou půjčku formou úhrady zálohové faktury.

Jednalo se o částku 3 500 korun, kterou podnikatel dlužil na záloze za energii Českým energetickým závodům.

„Pokud by totiž nezaplatil, došlo by k odpojení elektroměru pro Vyhlídku a nebylo by možné topit ani v sále kulturního domu. V mrazivém počasí by pak hrozilo zamrznutí radiátorů, jejichž následná oprava by způsobila městysu zbytečné finanční vydání,“ pokračuje Rousová s tím, že dlužná částka za nájemné mu byla navýšena i o splátku za elektřinu.

„Vše je na dobré cestě a dluh by měl být uhrazen už v únoru,“ dodala Rousová.


Dlužné částky uhradí bývalý provozovatel pohostinství Vladimír Bůžek jednorázově, a to během měsíce února z odstupného od svého bývalého zaměstnavatele, jímž bylo Kdynium Kdyně.