Obce, kraje a jiné organizace nebyly k osudu Kvíčovic lhostejné a zaslaly vedení obce finanční dary na likvidaci povodňových škod.

„Této pomoci si nesmírně vážím a lidská solidarita prokázaná těmito dary mě nesmírně překvapila a potěšila," uvedl na posledním zasedání zastupitelstva kvíčovický starosta Jan Bostl.

Všem dárcům zaslal děkovný dopis s tím, že by rád tyto dárce zveřejnil i během oprav a po nich na některém opraveném místě, aby kvíčovičtí občané byli o jejich pomoci informováni.

Finanční dary se nesešly pouze od organizací a obcí, ale přicházely i od soukromých osob.

Kvíčovičtí zastupitelé proto schválili, aby tyto dary ve výší více než 60 tisíc korun obec doplnila ze svého rozpočtu na rovných 100 tisíc a aby tyto peníze byly na základě žádostí rozděleny obyvatelům Kvíčovic.

„Žádat je možno na opravu poškozeného majetku, pořízení nového, pokud starý byl povodní zničen, protipovodňová opatření na soukromém majetku či pozemku, likvidaci kontaminovaného bahna, například ze studen či žump, na pořízení úklidových prostředků, ručního nářadí zničeného při likvidaci škod a podobně," vyjmenovává starosta.

Každá domácnost, která byla během povodní poškozena, má možnost zažádat o finanční dar v maximální výši 10 tisíc korun. Žádosti je třeba doručit na obecní úřad do 30. září.

'Výplata' pak bude probíhat v měsíci říjnu. V případě, že nebude rozdělena celá částka ze sbírek občanů jiných obcí, bude zbytek darován kvíčovickým dobrovolným hasičům za pomoc při likvidaci škod během a po povodni.