V Kvíčovicích vyrostla nová obytná zóna a brzy zde začnou vyrůstat nové domky a žít rodiny. To se však nedá říct o středu vsi, kde ve velkých domech žije spíše menší počet starších lidí.

Vedení obce proto uvažuje o vybudování Domu klidného stáří objektu komunitního bydlení v centru obce.

„Tady u nás v Kvíčovicích, ale i v ostatních obcích v okolí, jsou totiž velká stavení, kde často bydlí nějaká vdova, které to takzvaně 'padá na hlavu', sama se o to nezvládá starat a děti dnes často mají sotva čas na to posekat jí zahradu. A výstavba zmíněného bydlení by byla řešením," věří starosta Kvíčovic Jan Bostl. „Velký statek nebo dům, o který se starší lidé nechtějí nebo nemohou starat, by prodali a v klidu by dožili v nájmu v komunitním domě, kde by měli služby typu prádelna, stravování a podobně. Plánujeme 21 bytových jednotek, jídelnu, společenské místnosti a jednu místnost, kam by jeden den v týdnu docházel doktor, jiný den kadeřník a tak dále," představuje svoji vizi.

Takový projekt však samozřejmě bude vyžadovat značné finance. Dům klidného stáří v Kvíčovicích byl podle předběžných odhadů vyšel na zhruba 45 milionů korun. Kvíčovičtí by jeho stavbu nezvládli bez finanční dotace nebo pomoci investora.

Starosta však věří, že tento dům by by byl vhodným řešením i pro situaci seniorů z okolních obcí.

„Spádovost pro tenhle projekt je dobrá. Senioři tak budou moci pořád zůstat na venkově a nedaleko míst, kde bydleli a kde to znají," podotkl.

O bydlení pro seniory je zájem ve vesnicích i větších městech.

V nedaleké Hlohové byla před čtyřmi lety uzavřena základní škola pro nedostatek žáků a vedení obce následně budovu předělalo na šest pečovatelských bytů pro osoby se sníženou soběstačností pro seniory ve věku 70 let a více, nebo pro osoby, které jsou kvůli svému zdravotnímu stavu závislé na pomoci jiného člověka.