V minulosti jim dotace pro zbudování mini-muzea Štěpánky Haničincové pomohla zvelebit přízemní prostory budovy mateřské školky a obecního úřadu, který se tam rovněž přesunul. „Byl to projekt, který umožnil důstojnější vstup do budovy,“ podotkl starosta Jan Bostl. Obci se i podařilo zrušit černou skládku, namísto které byla zbudována vyhlídka s čtyřmetrovou vyhlídkovou věží a ohništěm. Nicméně obec nezahálí a hodlá pokračovat. „Máme zažádáno o dotaci na opravu lesních cest. Částečně jsme je již opravili, ale zbývají ještě úseky, kde cesta není zcela v pořádku. Budeme budovat, pokud vyjde dotační titul, naučnou stezku v lese se třemi zastaveními. Jedno bude věnované vodě s vodními hrátkami. Další se zaměří na vzduch. Bude tam větrná turbína k měření rychlosti vzduchu,“ popisuje starosta Jann Bostl. „A poslední zastavení by souviselo s optikou. Optické klamy, světlo, hrátky s optikou,“ dodal na závěr Bostl.