V osmi tematických blocích se senioři naučili včas rozpoznat nebezpečí, vyhodnotit situaci a správně se zachovat. Naučili se několik základních hmatů a chvatů a seznámili se s obrannými pomůckami, jako jsou pepřový sprej, paralyzér nebo osobní alarm.

Velká pozornost byla věnována také osobním zážitkům účastníků a reálným rizikovým situacím, které Waldemar Janeček společně s preventistou městské policie detailně vysvětlili, a poradili jak se zachovat a odvrátit hrozící nebezpečí.

„Účastníci během kurzů dělali postupně velké pokroky, nejen co se týče zvládání techniky sebeobrany, ale také ve zlepšování postřehu a periferního vidění, které je na ulici důležité zejména pro vyhodnocení rizikovosti situace a získání přehledu o dění kolem nás," podotkl Waldemar Janeček.

Kromě postřehu trénovali účastníci pravidelně i svoje hlasivky, které jsou důležitou prvotní „zbraní" v případě ohrožení. Tuto „zbraň" má každý vždy u sebe, ale ne každý je schopen křičet dostatečně hlasitě. „Proto byl každý kurz ukončován cvičným křikem o pomoc, jehož intenzita se v průběhu kurzů opravdu zlepšovala," podotkla preventistka městské policie Věra Říhová.

Ukončení kurzů proběhlo ve výborovně TJ Sokol Domažlice, kde nechyběl ani velitel strážníků Petr Kubal. Účastníci kurzů dostali pamětními listy a dárkové tašky s pepřovým sprejem, reflexními páskami, propiskami, klíčenkami, atd.

„Senioři obecně patří mezi nejrizikovější skupinu obyvatel ohrožených násilnou kriminalitou – proto je třeba se intenzivně věnovat preventivnímu působení v řadách seniorů a na možná rizika je upozorňovat," upozorňuje velitel Kubal s tím, že Městská policie Domažlice proto nabízí informativní letáček, který je k dostání na služebně na náměstí nebo na www.mpdomazlice.cz.