„Proběhla již 16. sezona. Rozhlednu navštívilo 9 904 osob. Dosažení desetitisícové návštěvnosti zabránilo deštivé počasí v říjnu. Celkem se od roku 2000 z Kurzovy věže rozhlédlo 141 644 platících turistů," konstatoval předseda domažlického odboru Klubu českých turistů Petr Matějka.

V loňském roce na Čerchov dorazilo i několik televizních štábů.
„Byl to například štáb České televize, který zde 12. dubna natáčel reportáž pro regionální zpravodajství kanálu ČT 24 nebo štáb ostravského studia ČT, který 30. srpna natáčel pořad Klenoty naší krajiny, tentokrát o Českém lese. Program uvádí herec Miroslav Vladyka," zmínil Matějka.

Vloni na Čerchově opět došlo k mnoha údržbovým a renovačním zásahům.
„Pokračovali jsme v opravách i v celkové údržbě věže, chaty i pronajaté garáže. Počátkem roku jsme se rozhodli dokončit zastřešení verandy u Kurzovy věže. Následovala příprava projektu, výběr firmy, stavební řízení. Práce šly rychle kupředu, takže již 21. července byla stavba úspěšně zkolaudována. Cena díla byla 372 991 Kč. Přitom bylo instalováno osvětlení a nové ukotvení hromosvodu. Kapacita zakrytého prostoru se tak zvětšila o 50 míst. Příjemné prostředí si turisté pochvalují," konstatoval předseda KČT Domažlice.

Odborná firma zbavila vnitřní zdivo porostu mechů a řas. V horní části věže ke schodišti přibyla madla, aby pohyb po schodech byl bezpečnější.

Celkem opravy a úpravy v Kurzově věži přišly vloni na více než 428 tisíc korun. Od roku 1999 bylo do ní investováno již 4,67 milionu korun.

Ve vstupním prostoru věže je umístěna pokladnička pro dobrovolné příspěvky. Návštěvníci Čerchova do ní na opravu rozhledny a chaty loni přispěli částkou 2 999 Kč.

Za rok 2016 věnovali různí dárci 33 532 korun, celkově od roku 2000 to byly již 2 miliony korun. „Všem dárcům za pomoc velice děkujeme," uzavřel předseda Matějka.