Kurzova věž na Čerchově, jeden ze symbolů Českého lesa, má dnes narozeniny. Je jí rovných 110 let. Připomeňte si historii vzniku a přečtěte si o současném stavu dominanty.

Historie

20. května 1893 podnikli Dr. Vilém Kurz a Vratislav Pasovský, iniciátoři stavby Petřínské rozhledny v Praze, doprovázeni společností z Prahy v počtu 53 osob, klubový výlet do Domažlic a chodského Pošumaví s cílem založit v Domažlicích odbor Klubu českých turistů. To se jim podařilo.

Kurzova věž - historické foto.Členové Klubu českých turistů v roce 1894 na holé čerchovské skále vystavěli dřevěnou rozhlednu. Byla to 17 m vysoká, třípatrová dřevěná trámová věž a byla vystavěna za pouhých 33 dnů rozpočtem 450 zlatých podle plánů tesaře Jana Zelenky. Financemi se podílel Jiří, hrabě ze Stadionů, společně s Klubem českých turistů. U příležitosti slavnostního otevření věže byl z Domažlic do České Kubice vypraven zvláštní vlak. Na Čerchově pronesl dojemnou řeč Dr. Vilém Kurz a z věže zazněla hymna Kde domov můj.

Po deseti letech bylo však třeba dřevěnou, zčásti zetlelou rozhlednu z důvodu bezpečnosti strhnout a bylo rozhodnuto vybudovat novou rozhlednu. Blízkost České Kubice hojně navštěvované českými vlastenci a také přírodní krásy tohoto místa nakonec zapříčinily, že v roce 1897 byla pod rozhlednou vystavěna „útulna" Klubu českých turistů. Po projektantovi a mecenáši stavby byla později nazvána Pasovského chýší.

V letech 1904 1905 vyrostla na místě staré rozhledny nová kamenná, tzv. Kurzova věž, zakončená prosklenou dřevěnou vyhlídkovou nástavbou, jejíž vrchol dosahoval ještě o dalších 6 metrů výše. Projekt Vratislava Pasovského financoval hrabě Stadion společně s Klubem českých turistů, domažlickou spořitelnou, městem Domažlice a mnoha dalšími. Základní kámen kamenné rozhledny byl položen 23. května 1904.

Rozhledna byla slavnostně otevřena 16. července 1905. Toho se však již Dr. Vilém Kurz nedožil, ale rozhledna po něm dostala jméno a byla na ni umístěna pamětní deska. V blízkosti rozhledny byly postaveny dvě turistické chaty, jedna z nich nesla jméno Vratislava Pasovského. Ta spolu s přestavěnou ´Útulnou´ sloužila veřejnosti do roku 1938, kdy byly objekty zabrány německým vojskem.

V roce 1950 vrchol Čerchova obsadila vojska Pohraniční stráže, která na něj ani do jeho blízkosti nepustila nikoho až do roku 1989. Teprve po listopadovém převratu v roce 1989 se Čerchovu navrací symbolická role pomyslného strážce Českého lesa. Po dlouhém úsilí byla v r. 1999 rozhledna vrácena Klubu českých turistů, jemuž se podařilo provést na základě veřejné sbírky obnovu zchátralého objektu. Pamětní deska dr. Viléma Kurze byla znovu pozlacena.

Dodnes Klub českých turistů v Domažlicích pečuje o rozhlednu a chatu a pravidelně provádí opravné a údržbové práce.

Současnost

Čerchov a Kurzova věž patří mezi vyhledávaná místa pro různé akce. Neustále sem míří stovky turistů z Čech i ciziny, aby vystoupaly na rozhlednu a kochaly se krásným výhledem. Tradicí je Novoroční výstup a setkání s německými přáteli, kterého se účastní mnoho regionálních politiků z české a bavorské strany.

Na Čerchově probíhá již 15. sezona. Za rok 2014 navštívilo rozhlednu přes deset tisíc turistů, což je o téměř dva a půl tisíce lidí více než v předcházejícím roce. Celkem se od roku 2000 z ochozu věže rozhlédlo 121 tisíc 317 evidovaných platících turistů. Za rok 2014 věnovali různí dárci na Čerchov přes 58 tisíc korun. Výdaje na opravy vyšly vloni na 112 tisíc 199 korun.

Od května 2014 je na Čerchově umístěna webkamera, jejíž obraz najdete na webových stránkách Domažlic.

Klub českých turistů Domažlice pořádá v průběhu roku mnoho akcí pro širokou veřejnost, mezi letní výlety v letošním roce patřila celodenní vycházka v rámci vítání léta na Čerchově dne 21. června. Další akce je plánována na 22. srpna. Jde o setkání turistů na Čerchově.

Kudy na rozhlednu

Jedete-li autem, nechte je stát na parkovišti v Caparticích vlevo od hlavní silnice vedoucí k hraničnímu přechodu s Německem Lísková. Odtud se jde pěšky po červené turistické značce vedené k úpatí hory po asfaltové silničce, dále pak po zelené turistické značce na vrchol po cestě ze silničních panelů, kterými ČSLA nahradila původní cestu vybudovanou hrabětem Stadionem, zhruba s převýšením 320 metrů. Tato přístupová cesta je výhodná i pro cyklisty, kteří ji hojně využívají.

Další cesta, kterou tehdy šel Dr. Kurz se svými druhy, vede z České Kubice, nebo je možno vyrazit z Folmavy, Babylonu, Pece pod Čerchovem nebo z Lískové. Mezi nejkrásnější cesty patří Vrbatova a Hánova stezka. Z německé strany je přístup od hraničního přechodu U tří znaků nebo od Hlinité cesty. Všechny cesty jsou turisticky dobře značené.

Nejbližší železniční zastávka v Trhanově je vzdálená přibližně osm kilometrů. Pro případnou cestu na Čerchov lze využít autobus, který o prázdninách zajíždí až k rozhledně. Po domluvě s řidičem lze přepravit i několik kol.

Otevírací doba: červenec, srpen: 10 17, květen, červen, září, říjen pouze víkendy: 10 17.

Jana Lásková