Třebaže v obvodu Obecního úřadu Česká Kubice žije v současnosti 773 trvale přihlášených obyvatel (včetně cizinců), rozpočet se pohybuje v desítkách milionů a nemusela by se za něj stydět daleko větší místa. Obecní finance na Českokubicku totiž výrazně posilují peníze, které na zákonem vymezené účely odvádí obci formou příspěvků majitelé tamních kasín.

Zastupitelé v pondělí schválili rozpočet obce, kde se počítá s příjmy ve výši 29,9713 milionu a výdaji 30,2713 milionu korun, přičemž rozdíl 300 tisíc obec pokryje ze svého účtu. Celých 17,8 milionů korun by obci měly přinést výtěžky z již zmíněných loterií.

Zajímalo nás, zda v době hospodářské krize posledně jmenované příspěvky na veřejně prospěšné účely (VPÚ) poklesly.

„Lidé v Evropě hrají sázkové hry pořád, nijak to nepodléhá vlivu hospodářské krize. Hráči mají nesmyslnost hrát v sobě přímo zakódovanou, ať už se jedná o Sazku Sportku či hru v kasinech či na automatech v restauracích. Nejsmutnější na tom je, že k nim inklinují zvláště ti potřební – čím mají méně peněz, tím spíše hazardu propadají. ´Vépéúčka ´nám na druhé straně hodně pomáhají, neboť bychom nemohli v našich obcích dělat to, co je ve prospěch občanů,“ říká starosta Vladimír Koranda s tím, že použití peněz z VPÚ je přísně sledováno.

Hlavně díky zmíněným příspěvkům si letos Českokubičtí mohou dovolit vůbec pomýšlet na velké investice, které v úhrnu dosahují sumy téměř 22 milionů korun.

„Po pěti milionech je v rozpočtu určeno na přístavbu Mateřské školy v České Kubici a dopravní řešení u bývalé celnice ve Folmavě. Do této spádové obce poputuje ještě minimálně deset milionů, dále šest a půl milionu korun na rekonstrukci bytového domu číslo 37 a 4,2 milionu na jímání vod a vodní nádrž,“ zaznělo před schvalováním rozpočtu obce. V České Kubici je se sumou 1,2 milionu korun počítáno na parkoviště u bytovky čp. 29.

Českokubicko tak patří s příjmem zhruba 38 773 Kč na hlavu mezi nejbohatší obce našeho regionu.