Setkání uspořádal Státní a okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně pod vedením Radky Kinkorové v Městském kulturním zařízení.

„Podobná akce se zde za posledních 20 let nekonala,“ prozradila vedoucí archivu Radka Kinkorová s tím, že akci uspořádali i na popud místních kronikářů. Přes dvacet účastníků se seznámilo s archivem i kronikami obecně. „Nejvíce badatelů, kteří do archivu chodí, zajímají právě kroniky, i přesto, že je jedná o hodně subjektivní historický pramen“ konstatovala Kinkorová.

Praktické aspekty o psaní kroniky pak sdělovala Jana Dienstpierová z Muzeua a galerie severního Plzeňska. Dále se kronikáři také seznámili s užitečnými webovými stránkami nebo si prohlédli místní archiv.

Zahrádkářská výstava v Domažlicích 2019.
Dominantou výstavy se stala dýně Goliáš