„Po domluvě s Obecním úřadem Draženov a Občanským sdružením Domažlice a okolí se uskutečnily minulý týden dvě odpolední brigády. Během nich bylo provedeno vyřezání křovin a úpravám okolí památného kříže,“ říká Jiří Anderle, předseda Výboru pro rozvoj městyse Klenčí pod Čerchovem.

Kříž v posledních letech zcela zarostl křovinami, ve kterých se navíc nalézaly i různé odpadky. V létě, kdy měly křoviny listy, nebyl vůbec vidět.

Není to zdaleka první počin skupiny lidí, jimž není lhostejné, jak vypadá jejich okolí.

„V prosinci již výbor pro rozvoj městyse stejným způsobem upravil pod Klenčím okolí další sakrální památky, a to čtyřmetrového památného kříže z roku 1842, který se také nachází u hlavní silnice,“ dodává Anderle.