Bylo těžké převzít funkci pár měsíců před volbami?

Člověk se někdy ocitá v situacích, kdy mu nic jiného nezbývá. Já mám v tomhle celoživotně takovou filozofii, která říká, že člověk se z těch všech věcí nemůže zbláznit, ale má se je snažit dělat tak, jak nejlépe umí. V takové situaci jsem se prostě ocitla a snažím se ji zvládat.

Co akutního jste musela hned po nástupu začít řešit?

Zaplať pánbůh, nebyli jsme v krizové situaci jako letos na jaře, takže nebylo nic, co by mě nějak zvlášť překvapilo. Nepřekvapil mě ani nápor práce. Jediná věc, která mě zaskočila, byla situace kolem nového dopravce. Je to věc, kterou má v kompetenci náměstek Čížek a nemám ráda, když někdo někomu zasahuje do pravomocí, ale myslím, že tohle přeci jen mnoha lidem způsobilo potíže. Proto jsme na minulém zasedání zastupitelstva k tomuto problému otevřeli diskuzi. S odpověďmi od vedení Arrivy jsem příliš spokojená nebyla, nicméně vzniklou situaci budeme nadále řešit. Dokáži pochopit, že když přijde velká změna, tak si vše nejprve musí sednout, ale asi jsme měli lidem více včas vše říkat a poprosit je o trpělivost.

Byla třeba nějaká organizační věc, kterou jste hned změnila?

Nejvíce mi vadilo, že jsme neměli pravidelné porady, které tehdejší pan hejtman svolával vždy jen před jednáním rady, abychom si ujasnili, jestli nemá někdo problém s nějakým bodem, který předkládá někdo jiný. Mám zkušenost z města, kde jsme vždy vše dopředu diskutovali. Tohle mi zde chybělo, každý si dělal věci po svém a pak jsme se vzájemně překvapovali až na jednání rady. Za řešení věcí ale zodpovídá celá rada a radní by tak měli být v obraze a detailně znát problémy. To jsem změnila, porady máme pravidelně každý týden, protože je potřeba, abychom se vídali a mluvili spolu.

Jak se kraj vzpamatovává z koronavirové krize? Nastavili jste nějaká úsporná opatření?

V tuto chvíli kraj samozřejmě kvůli výpadku daňových příjmů o finance přichází. Letos bude výpadek z rozpočtového určení daní minimálně 920 milionů korun Všechny oblasti tak musely připravit krizové rozpočty snížené o deset procent. Například odbor dopravy snížil výdaje o 201 milionů korun, odbor kultury a cestovního ruchu o 42 milionů korun, majetková oblast o třináct milionů, regionální rozvoj o 17 milionů nebo třeba školství, tělovýchova a sport o částku přes 58 milionů. O 809 milionů jsme už tedy snížili daňové příjmy a výdaje. Pro zbývajících 100 milionů můžeme bez obav sáhnout do rezervního fondu. Nyní tak mohu s klidným svědomím říci, že krizi bezpečně zvládneme bez úvěru. Otázkou ale zůstává, jaký bude rok příští, kdy už nebudeme mít rezervy.

Nicméně vlastní investice jsme nezastavili a na rok 2020 zatím neškrtli žádné dotační tituly, některé jsme pouze zkrátili. Jsme přesvědčeni, že když například obce vypíší veřejné zakázky hrazené právě z dotací od kraje, získají práci drobné firmy a podnikatelé.

Připravuje se kraj na případnou druhou koronavirovou pandemii?

Zcela připraveni na takové rány nemůžeme být nikdy. Avšak krajská zařízení jako nemocnice, záchranná služba, sociální ústavy a dětské domovy jsou dostatečně předzásobena ochrannými prostředky. Je ale otázkou, jaký ten nápor bude. Myslím si, že chaos, který nastal na jaře, už se nebude opakovat. Podle mého názoru už lidé vědí, jak se mají chovat, že mají udržovat odstup, dezinfikovat si ruce. Také už všichni máme roušky. Koronavirus tady samozřejmě mezi námi bude a bohužel se s ním musíme dokázat sžít. U nás jsou zatím počty nakažených nízké, pokud by se ale něco dělo, bude svolána bezpečnostní rada a na základě doporučení epidemiologů budeme konat.

Jaké jsou nyní vaše priority?

Chci předat hospodaření kraje s koncem mého volebního období ve zdravé kondici a zároveň dokončit rozestavěné projekty. Prioritou je, abychom zůstali zdraví a abychom hladce prošli předvolebním bojem. Aby byla předvolební kampaň kontaktní a abychom dokázali říct, o co nám jde a abychom se navzájem neosočovali. Myslím, že lidé už teď mají těch negativních zpráv dost.