Obec totiž chce zpřístupnit cestu do obecního lesa Dublovice.

Do toho je nyní možné se dostat pouze přes sousedící obci Vlkanov, což je problém nejen pro dopravu související s těžbou dřeva, ale i pro veřejnost.

„Lidé z Nového Kramolína si nemohli vyjít ani na houby, museli by les zdlouhavou a nesmyslnou cestou obcházet,“ uvedl starosta Kramolína Jiří Pivoňka s tím, že bývalá cesta, která se u lesa nachází, je v současnosti nepoužitelná a obec ji chce opravit a zpřístupnit všem občanům Nového Kramolína.

„Projekt už je připravený. Pozemkový fond ČR nám vyhověl ve zřízení věcného břemene k možnosti opravy a užívání cesty,“ vysvětlil starosta.

Lepší cesta by měla Kramolínským také usnadnit přístup ke sportovnímu hřišti ´Za Skálou´. To by v případě získání dotace čekala i kompletní rekonstrukce, zahrnující umělou trávu, osvětlení i nezbytné oplocení. Hřiště u mateřské školky by zase potřebovalo nové prolézačky.

„Projektů už máme připravenou celou řadu, čekáme však na vhodné dotace, s obecním rozpočtem tyto akce samozřejmě neutáhneme,“ tvrdí starosta a dodává, že hlavním cílem je nyní získání dotace na stavbu kanalizace s připojením na čističku odpadních vod v Postřekově.

„Zatím jsme ve fázi příprav, získali jsme územní povolení a nyní se snažíme získat stavební povolení,“ zakončil Pivoňka.