Bez Tříkrálové sbírky už si nedovedou začátek roku představit obyvatelé Holýšova a okolí. Letos se zde konala již podeváté, a to od soboty 3. do neděle 11. ledna.

„Manželé Ludmila a Jan Glacovi opět obešli s Tříkrálovou sbírkou některé domácnosti,“ prozradila místostarostka Holýšova Hana Valachovičová s tím, že kromě Holýšova Glacovi navštívili i řadu okolních vesnic: Kvíčovice, Neuměř, Dolní Kamenici, Všekary a Křenovy.

„Vybralo se celkem 11 549 korun. Peníze jsou určeny výhradně na pomoc lidem v nouzi. Bez rozdílu víry, barvy pleti či národnosti. Konkrétně: 65% rozdělíme na 4 500 korun na školné pro našeho školáka Bryana v Indii, což je projekt adopce na dálku, a na nářadí do azylového domu v Meclově dáme 3 005 korun,“ uvedla Valachovičová a dodala, že 15 procent (1 732 Kč) dostane Diecézní charita Plzeň na podporu a provoz svých zařízení a 10 % (1 155 Kč) půjde na humanitární pomoc do zahraničí.

Po pěti procentech (577 Kč) se vyčlení na mimořádné projekty a události i na režii sbírky pod záštitou Charity Plzeň a Praha. „Velké poděkování patří všem, kteří se na Tříkrálové sbírce podíleli a přišli nám zazpívat příjemné písničky,“ vzkázala králům i těm, kteří přispěli, holýšovská místostarostka.