„Kraj přislíbil, že do majetku města převede budovu v Hradské ulici," uvedl starosta Miroslav Mach. Následující  kroky směřující k převodu činnosti i majetku dětského domu budou předmětem dalších jednání.

Hlavním důvodem, proč současný zřizovatel – Plzeňský kraj – hledá varianty, jak zajistit budoucnost tohoto zařízení  je snížený počet dětí, které do něj docházejí.

„Nebyl by to první případ. Převody Domů dětí pod správu měst jsme provedli i v minulosti," uvedla Jaroslava Havlíčková, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu. Kraj provozuje nyní Domy dětí v Klatovech, Kaznějově, Nýrsku, Rokycanech, Tachově, Horažďovicích a Plzni.

Dům v centru  Domažlic přešel v první polovině devadesátých let do majetku tehdejšího okresního úřadu s podmínkou původního vlastníka, že bude sloužit ku prospěchu dětí. Z majetku okresního úřadu později přešel do vlastnictví Plzeňského kraje. V budově jsou klubovny, šatna, sálek i zázemí pro pracovníky.

Další změny se dotknou i samotného vedení domažlického Domu dětí. Současné ředitelka Ivana Kubová odchází do důchodu, a tak bylo na tuto pozici vyhlášeno výběrové řízení. V nejbližších týdnech Domino pořádá několik cyklů táborů – jak příměstských v Domažlicích, tak i letní v Postřekově zaměřený na turistiku, přírodovědu, sport, výtvarnou a rukodělnou činnost