Plzeňský kraj koupil od města Domažlice budovu Muzea Jindřicha Jindřicha, která se nachází pod dolní městskou bránou na náměstí Svobody. Nový vlastník má větší šance zajistit rozsáhlé investice do nutné renovace objektu.

„V kupní smlouvě se zavazujeme, že nejpozději do 21. prosince 2015 provedeme rekonstrukci budovy a zřídíme do ní plynovodní přípojku,“ potvrdila tisková mluvčí Plzeňského kraje Petra Jarošová. Jedna z částí smlouvy pamatuje na případ, že by kraj chtěl nemovitost prodat.

„Rozhodneme-li se předmět koupě v budoucnu prodat, zavazujeme se nabídnout jej ke koupi nejprve prodávajícímu – tedy městu Domažlice,“ upřesnila Jarošová. V takovém případě by budova muzea byla domažlické radnici nabídnuta za částku uvedenou ve znaleckém posudku.

„Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo nákup budovy za 6.611.830 korun,“ doplnil starosta Domažlic Miroslav Mach s tím, že další částí smlouvy je klauzule o zachování účelu objektu pro muzejní činnost. Město jako vlastník veškeré sbírky ponechává na stávajícím místě.

V Muzeu Jindřicha Jindřicha se nacházejí soukromé sbírky významného chodského hudebního skladatele a národopisce. K návštěvnickým hitům patří kompletní chodská světnice s dobovým nábytkem a zařízením, Jindřichova pracovna a sbírka lidových podmaleb na skle. Z důvodu plánované rekonstrukce je muzeum pro veřejnost v současné době nepřístupné.

Jindřich Jindřich komponoval písně a klavírní skladby, byl sbormistrem pěveckého sboru Čerchovan. Sestavil 26dílný etnografický sborník ´Chodsko´. Obsahuje rozsáhlý chodský slovník a popisuje historii regionu. Detailně mapuje i zvyky a lidovou kulturu.