„Akce je určená pro všechny chovatele, kteří mají svá stanoviště včel na území kraje bez rozdílu, zda jsou, či nejsou členy svazu,“ řekl Karel Novák z oddělení lesnictví a myslivosti v krajského odboru životního prostředí.

Takovéto plošné vyšetření nebylo nikdy v minulosti organizováno, je to proto mimořádná příležitost zjistit skutečnou nákazovou situaci týkající se MVP.

Domažlicko mělo ale dobré postavení, co se týká nákaz.

„V roce 2017 bylo zrušeno ochranné pásmo, na konci roku 2018 se mělo rušit i druhé ochranné pásmo a po této lhůtě by byl náš okres bez výskytu moru včelího plodu. Objevila se ale nákaza v Zahořanech. Ohnisko se povedlo určit a nákaza se zlikvidovala,“ řekl Karel Strnad, předseda Okresní organizace Českého svazu včelařů Domažlice, který se k plošnému vyšetření přiklání.

Včely určitého chovatele totiž mohou ohrožovat všechna sousední stanoviště v doletové vzdálenosti. „Je to v zájmu všech chovatelů, aby včely byly zdravé a silné. Toto vyšetření nám pomůže minimalizovat ztráty a tak chránit okolní včelaře,“ pokračoval Novák s tím, že z každého stanoviště se odebere směsný vzorek měli – směsného odpadu na dně úlu – od maximálně 25 včelstvech. Minimální množství má být o velikosti plné polévkové lžíce. Žádanky na vyšetření jsou generovány z Centrálního informačního systému, kde je pro tuto akci v Plzeňském kraji připraveno zvláštní označení. Označené vzorky s vyplněnou žádankou lze k vyšetření na MVP zaslat poštou na adresu laboratoře AGROLA do konce tohoto roku. Vyšetření na jiné nákazy, například na varroázu, se bude dělat zvlášť.

Vysazovat stromky do vykáceného lesa ve Kdyni přišlo 14 dobrovolníků.
Ve Kdyni vysázeli dva tisíce stromů