Vlastníkem je Česká obec sokolská (ČOS), která budovu obci pouze pronajímá. Obec a ČOS mají mezi sebou nájemní smlouvu sepsanou na následujících 30 let.

„Věc postoupila dál ve smyslu toho, že ze strany České obce sokolské došlo k předschválení prodeje. Nicméně před samotným prodejem musí dojít ještě k určitým interním administrativním úkonům a záležitostem v této organizaci, bez kterých nemůže prodej jako takový proběhnout. Předsednictvo již prodej schválilo. O schválení jsme obdrželi výpis z usnesení předsednictva, ve kterém souhlasí s prodejem obci Kout na Šumavě. Jakmile si ČOS vyřídí veškeré administrativní záležitosti, už by nic nemělo prodeji bránit. Následně dojde k vypracování kupní smlouvy a k prodeji. Samozřejmě počítáme s tím, že to nějakou dobu potrvá. Předpokládáme, že ke konečné fázi prodeje by mohlo dojít zhruba v polovině letošního roku,“ vyjadřuje se k celé záležitosti starosta obce Václav Duffek.

Sokolovna však není jedinou záležitostí, kterou Koutští již delší dobu řeší. Už před časem jsme čtenáře informovali o situaci kolem prodeje místního zámku, jenž se obci přes veškeré úsilí dlouhodobě nedaří. „Změna žádná není. O zámek se již ucházely desítky zájemců. Zájemci měli možnost si celý objekt prohlédnout, poté však ani jeden z nich skutečný zájem o odkup neprojevil, tudíž věc zůstává ve fázi, ve které byla dosud,“ dodal starosta.