O vzácné, několik století staré stromy v Koutě na Šumavě se již několik desítek let nikdo nestará.

Koutští zastupitelé proto rozhodli, že je třeba provést jejich údržbu. Ošetření se tak dočká celkem 394 stromů.

„Některé usychají a mohly by ohrožovat okolí. Jedná se o alej dubů kolem Rýzmberku a o další stromy, které jsou prakticky po celém katastrálním území obce,“ uvedl starosta Kouta na Šumavě Václav Duffek.

Inventarizaci vzácných a památných stromů provedla firma Baobab, která současně zpracovala posudek a navrhla odborné zásahy.

Na ošetření stromů je možné získat dotaci z ministerstva životního prostředí ve výši devadesáti procent z celkových nákladů.

„Budeme podávat dva projekty. Jeden k ošetření stromů na pozemcích obce a druhý se bude týkat ošetření stromů na pozemcích cizích vlastníků. Cena projektů není ještě vyčíslena. Pravděpodobně by se každý projekt měl vejít do dvou milionů korun. Žádost o dotaci musíme podat ještě letos,“ pokračuje Duffek.

Na doporučení pracovníků firmy Baobab nechají Koutští vyhlásit další stromy za památné.

„Je to reakce na to, že jsme byli nuceni z bezpečnostních důvodů pokácet stromy v zámku a slíbili jsme nápravu a svůj slib chceme dodržet,“ říká Duffek.

Současně nechali Koutští zpracovat i projekt obnovy zeleně v obci.

Jedná se o ozelenění okolí hřbitova a výsadby zeleně a stromové aleje kolem firmy Kante.

„V době, kdy se stavěla firma, se musela pokácet poměrně rozsáhlá alej dubů a lip. Chtěli bychom ji znovu obnovit,“ dodává koutský starosta.