Před vystoupením v kostele probíhal i tradiční vánoční jarmark výrobků, které děti samy vyrobily.

Helena Klimentová