Od té doby prošly cvičitelkám Radce Procházkové a Radce Šperlové rukama desítky dívek. Dnes již mají ze svých svěřenkyň i své dvě nástupkyně, Martinu Krumlovou a Nikolu Procházkovou.

Jednou týdně se schází s dvacítkou děvčat ve věku od pěti až do třinácti let na hodině aerobiku. Nespokojí se jen s důkladným protažením těla, ale vystupují na různých společenských akcích nejen v Koutě, ale i v Prapořištích, Milavčích a v Milencích u Nýrska. Jednou ročně pořádá kroužek soustředění v koutské sokolovně a o prázdninách jezdí na týdenní tábor na Šumavu.

Letošní první akcí bylo třídenní soustředění, při němž se děvčata věnovala nejen cvičení, ale užívala si společných her, vycházek, táboráku a samozřejmě nechybělo ani nocování v tělocvičně.