Obec, ve které žije přes tisíc obyvatel, se nachází sedm kilometrů od Domažlic. Starostou je zde už sedmnáctým rokem Václav Duffek. Za ta léta zná nejlépe strasti a naopak zase slasti obce.

Je něco, čím by jste se mohli pochlubit?

Pořád je co dělat. Pochlubit bychom se mohli, alespoň doufám, hned několika věcmi, které se nám zde v obci podařili.

Popište nám co jste za poslední roky udělali.

Hlavní akce, která spěje k závěru, je rekonstrukce čistírny odpadních vod a kanalizační přivaděče.

Jedná se o poměrně nákladnou věc, která není mezi obyvateli, kvůli rozkopané vesnici, příliš populární. Jak jste si poradili?

Vše stálo třiadvacet milionů korun. Z ministerstva životního prostředí jsme dostali sedmdesátiprocentní dotaci a dvaceti procenty se na realizaci podílel ještě Krajský úřad Plzeňského kraje. Zbylou částku zaplatíme z vlastních finančních zdrojů. Co se týká našich obyvatel, myslím, že se jich to tentokrát moc nedotklo, neboť vše probíhalo mimo zastavěnou část obce.

Jak dlouho už stavba trvá a kdy bude dokončena?

Rekonstrukce probíhá již třetím rokem a její dokončení plánujeme na březen 2009.

Co vás čeká v nejbližší době?

Připravujeme poslední část kanalizace. V tomto týdnu bylo vydané územní rozhodnutí na dokončení kanalizace v obci. Budeme se snažit získat dotace. Tentokrát to bude ale horší. Tato akce se dotkne i našich obyvatel, neboť se jedná o odkanalizování rodinných domků ve střední a jižní části obce.

Vaše obec je historicky cenná a je zde mnoho památkově chráněných objektů. Jak se vám daří o ně pečovat?

Náklady na jejich opravy jsou obrovské. Snažíme se zatím opravovat manší památky. Podařilo se nám zrekonstruovat Kolumbarium na hřbitově, slavný klobouk, a letos jsme dokončili opravu kaple Nejsvětější Trojice.

Co obnášela oprava kaple a kolik stála?

Provedli jsme její celkovou rekonstrukci, která stála sedm set tisíc korun. Kaple byla defacto uvedena do původního stavu. Prvního listopadu ji vysvětil biskup František Radkovský.

Co vás, jako starostu, co se týká obce a obyvatel nejvíce mrzí?

Mrzí mě, že lidé nemají zájem o dění v obci. Ten začíná pouze v momentě, kdy se to dotýká pouze jich nebo jejich majetku. Málokdo řekne svůj názor nebo návrh na řešení jakéhokoli problému. Když se však něco připraví, tak pak teprve nastává problém.

Co podle vás v obci chybí?

Určitě víceúčelové sportovní hřiště. Potřebujeme opravit budovu základní školy a samozřejmě chybí byty.

Jak je to u vás v obci s kriminalitou, máte nějaké problémy?

Objevila se zde skupinka pěti dětí ve věku od 10 do 13 let, které devastují vše, na co přijdou. Rozbíjejí okna a čekárny. Nedávno jsme postavili nová odpočívadla a nyní jsou už dvě naprosto zničená. Dovršení díla této partičky přišlo minulý týden, když nahlásili, že ve Kdyni ve škole vybouchne bomba. Samořejmě máme problém i se sprejery. Takle jsou zničeny některé budovy a nový most.

Jak tohle řešíte?

Řešení je v nedohlednu, neboť spolupráce s rodiči výtržníků je velice špatná.

Máte v tomhle směru ještě nějaké problémy?

Nacházíme zde zbytky po lécích na výrobu drog. Nedávno jsme našli pytel, ve které bylo kolem dvou set krabiček po těchto lécích a samozřejmě i injekční stříkačky.

Víte kdo má v tomhle prsty

Pokud takového člověka nechytnete přímo za ruku, tak je opravdu těžké někomu něco dokazovat. Zaměstnáváme poměrně dost lidí, kterým byly na základě rozhodnutí soudu uloženy veřejně prospěšné práce.