Letos poprvé se k této akci přidaly i Domažlice, kde veřejnosti otevřel dveře kostel U Svatých a arciděkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie. Ani jedno z míst nemělo o návštěvníky nouzi.


„Chodím okolo kostela každý den, ale zjistila jsem, že jsem o něm věděla jen velmi málo,“ řekla Božena Doubová.


Hned zvečera se návštěvníků arciděkanského kostela ujal Jaromír Tippl, který dopodrobna vysvětlil všechny výjevy na obrazech a nástěnných malbách a pomohl rozeznat sochy v kostele. V bohatém programu, který trval téměř do půlnoci byli návštěvníci zasvěceni do dějin kostela, poodkryli tajemství kostelních nástrojů a dozvěděli se i o domažlickém podzemí.

„Pod Domažlicemi je přibližně půl kilometru chodeb, které byly vybudovány v době obléhání. Před třemi týdny byla ve Spálené ulici objevena originální středověká chodba, která vede ven z města,“ vyprávěl Radek Čáni.

Zajímavé bylo i povídání o domažlické věži, která prý byla postavená jako strážní a nebyla součástí kostela.
Noc kostelů ukončil třičtvrtě hodiny před půlnocí domažlický ponocný.