„Základy obou staveb jsou původní, a tudíž zde nebyla žádná izolace. Se vzlínáním vlhkosti jsme už nějaký ten rok bojovali, ale vždy jsme to řešili sanačním nátěrem, který nějaký čas vydržel. Bylo patrné, že musíme zamezit vlhkosti nadobro," řekl luženický starosta František Kopecký.

S opravou obou svatostánků se začalo koncem června letošního roku. V současné době je kompletně opraven  kostel Sv. Anny v Luženicích a dokončují se práce na kostelu Sv.Antonína v Luženičkách.

„Specializovaná firma provedla podřezání zdiva s vložením nové nové izolace s životností 80 až 100 let. Jako izolační materiál byla použita polyetylénová lepenka," popisuje opravu Kopecký.

Kolem kostela v Luženicích byla současně opravena i opěrná zídka. Ta byla vystavena z přírodního kamene a doplněna o sloupky ze štípaného betonu a železa.

Náklady na opravy převýšily částku 580 tisíc korun. Luženickým se podařilo získat na tuto akci finanční prostředky z dispozičního fondu – Programu přeshraniční spolupráce – Cíle 3. Vlastní finanční spoluúčast obce Luženičky činí v tomto případě patnáct procent nákladů.

„Během realizace se zjistilo, že dřevěné schody na chór v Luženičkách jsou v havarijním stavu, takže bylo třeba vybudovat nové. Tohoto úkolu se ujala parta místních zedníků, kteří  zde vybudují schodiště z litého betonu. To však již bude financováno z prostředků obce," dodal luženický starosta.

Slavnostní znovuotevření kapliček je plánováno na konec měsíce září.