V některých bude probíhat kulturní program, jinde bude nabídnuta možnost tiché meditace či prohlídky běžně nedostupných architektonických skvostů.

Stranou nezůstanou ani svatostánky z Domažlicka, ve kterých organizátoři připravili na páteční večer různorodý program. Na návštěvníky čekají komentované prohlídky, koncerty, výstavy liturgií či výtvarných her, přednášky, hry a soutěže pro děti a mnoho dalšího

Pozdrav plzeňského biskupa Tomáše Holuba
Milí přátelé,
opět je tu Noc kostelů, kdy se znovu v neobvyklou dobu otevřou brány kostelů, kaplí a modliteben, abychom do nich mohli vstoupit a nechali na sebe působit jejich atmosféru.
Na mnoha místech můžeme obdivovat krásu interiérů, zaposlouchat se do krásné hudby či zpěvu nebo vyslechnout něco o historii daného místa. Můžeme zde také na chvíli opustit všední starosti a problémy, načerpat klid a zakusit radost ze setkání nejen s blízkými, ale i s někým, kdo nás přesahuje, kdo chce přinášet smysl, cestu a radost do našich životů – s Bohem, k jehož oslavě bylo toto vše vytvořeno.
Děkuji všem organizátorům a účinkujícím za jejich úsilí při vytváření a realizaci programů a všem návštěvníkům přeji mnoho krásných zážitků a setkání při letošní Noci kostelů.

Program v jednotlivých kostelech na Domažlicku

Domažlice, arciděkanský kostel Narození Panny Marie
Před hlavní oltář bude umístěn velký kříž, u kterého si budou moci přicházející zapálit svíci, a košík, do kterého budou moci uložit lístky se svými prosbami nebo poděkováním. Večer v arciděkanském kostele bude doprovázet meditativní hudba a zpěv.
19:50 – 21:00 Volný vstup na šikmou věž kostela
20:00 – 20:10 Zvonění na domažlické zvony s možností pozorovat zvoníka při zvonění
20:10 – 20:15 Zahájení meditativního setkání v kostele
20:15 - 21:30 Rozjímání a modlitba při zpěvu meditativních písní
21:30 – 21:35 Požehnání
22:00 Ukončení

Domažlice, kaple sv. Jana Nepomuckého
19:00 – 20:00 Prohlídka kaple
19:00 – 22:00 Volná prohlídka kaple.
19:10 a 19:45 Prohlídka s komentářem

Domažlice, Sborový dům Jana Roha
18:00 Zahájení
18:15 – 19:15 Rudolf Prokš: Život jako cyklistický maraton. Povídání inspirované závodem 1000 miles Adventure Nonstop závodem napříč Česko-Slovenskem
19:45 – 20:45 Koncert křesťanské skupiny Exusia
20:45 Závěr

Horšovský Týn – Horšov, kostel Všech svatých
19:00 – 23:00 Tudy vedla cesta biskupů. Při komentované prohlídce navštívíte nejen slavnostně nasvícený kostel, ale také kapli sv. Barbory, dvoupatrový kůr a vystoupáte do unikátně dochovaného gotického krovu. Prohlídky začínají v každou celou hodinu.

Horšovský Týn, kostel sv. Apolináře
19:00 Zvony, pěvecké vystoupení ZUŠ
19:30 Zahájení, komentované prohlídky interiéru kostela
20:30 Pěvecké vystoupení Sboru JL
20:50 Komentované prohlídky, výstava prací ZUŠ, terapeutické dílny sv. Josefa Připomenutí 100. výročí Fatimského zázraku

Horšovský Týn, kostel sv. Petra a Pavla
19:00 Zahájení – vyzvánění zvonů
19:15 Koncert Sboru JL, komentované prohlídky, výstava prací žáků – Předškolní a mimoškolní pedagogika, výstava devocionálií 22:00 Zakončení

Hostouň-Mělnice, kostel sv. Jiljí
19:00 – 19:30 Uvítání a úvod
19:30 – 20:00 Koncert – spolek nadšených
20:00 – 21:00 Komentovaná prohlídka
21:00 – 22:00 Chvíle ztišení při svíčkách

Hostouň, kostel sv. Jakuba Staršího
17:00 – 17:05 Volání zvonů, naše dva zvony sv. Jakub (velký zvon a malý zvon) beze jména budou zvát k návštěvě Noci kostelů
17:05 – 17:10 Zahájení – přivítání starosty města Ing. Raucha
17:10 – 17:30 Kdo Pánu Bohu zpívá, dvakrát se modlí, samostatně účinkují žáci ZŠ Hostouň pod vedením p. učitelky Zdeborové
17:30 – 17:55 Kvíz pro děti a dospělé
18:00 – 19:00 Koncert ženského pěveckého sboru Canzonetta z Domažlic
19:00 – 19:05 Te deum
19:05 – 19:10 Vyhodnocení kvízů, ukončení a poděkování
Doprovodný program je připraven pro děti, rodiče a prarodiče, hřbitovní kaple Nanebevzetí Panny Marie bude zpřístupněna a bude možnost zapálit svíčku před kaplí za své blízké zemřelé, v sakristii kostela bude k vidění výstava liturgických předmětů k slavení Eucharistie liturgických oděvů

Klenčí pod Čerchovem, kostel sv. Martina
19:00 Výstup na věž
19:30 U varhan – Martina Morysková
20:00 Sochy na hlavním oltáři
20:30 Čtení legendy o Martinovi
21:00 Prostor pro soukromou modlitbu a dobrou noc

Mířkov, kostel sv. Víta
19:00 – 22:00 Večerní prohlídka při svíčkách, tichá modlitba

Osvračín, kostel Narození Panny Marie
16:00 - 17:00 Mše svatá
16:00 – 18:00 Zpřístupnění kostela

Poběžovice, kostel Nanebevzetí Panny Marie
17:00 Zahájení, přednáška Zdeňka Procházky o kostele nanebevzetí Panny Marie v Poběžovicích
18:00 – 19:15 Volná prohlídka fary, posezení s panem farářem, hry a tvořivé dílny pro děti
19:30 Šansonový recitál Světlany Nálepkové za doprovodu Blue Angel Memory Band Jiřího Toufara
21:30 Zakončení

Semněvice, kostel sv. Jiří
18:00 Zahájení
18:10 – 23:50 Volné prohlídky s komentářem, prohlídky kostela a zákristie, výstup na kůr a na věž.
23:55 Zakončení
Atmosféru doladí barokní hudba, připraveny jsou zdarma brožurky o obnově sakrálních staveb na území DSO Sedmihoří a další propagační materiály

Staňkov, kostel sv. Jakuba Staršího, apoštola
18:00 – 19:00 Hra pro děti je vhodná pro zvídavé děti, které již umějí číst. Prosím přijďte včas. Můžete se přihlašovat jako 4 – 5 členné týmy nebo jako jednotlivci.
19:00 až 19:30 Koncert studentského souboru z Beanu. Hrají a zpívají studenti Evy Zvonečkové
19:00 – 21:00 Benefiční prodej šperků z fima a dalších dárkových předmětů. Ve vstupu do kostela bude improvizovaný krámek stacionáře Soběkury diakonie ČCE nabízet nejrůznější výrobky pro potěchu.
19:30 – 20:00 Komentovaná prohlídka kostela, přednáška Alexeje Petrašovského z Domažlic.
20:00 – 20:30 Koncert holýšovského souboru Hlas – Břetislav Habernal a company
20:30 – 21:30 Collegium Musicum Staňkov – Potichoučku, polehoučku
21:00 – 21:30 Závěrečná přímluvná modlitba a požehnání
Doprovodný program: Vyhlídka z kostelní věže. V Betlémě čajovna a výstavka starých farních kronik, bohoslužebných předmětů, rouch a knih

Všeruby-Hájek, poutní kostel svaté Anny, Tanaberk
19:30 – 20:00 Divadelní představení v podání dětí pod vedením Jaromíra Tippla
20:00 – 20:30 Přednáška Zdeňka Procházky
20:30 – 21:00 Koncert žáků ZUŠ Kdyně
21:00 – 21:30 Přednáška Josefa Nejdla
Před kostelem opékání vuřtů za doprovodu kytar.