Jenže Domažličané jako by chtěli odčinit nesplněný slib svých předků daný při velkém požáru města v roce 1683.

Během dvou let se podařilo získat milion osm set tisíc korun. Dvakrát po pěti stech tisících přispělo ministerstvo kultury, ostatní – nemalé – peníze vynesla sbírka mezi farníky, poutníky a ostatní veřejností.

Letos, kdy si připomínáme 70. výročí od památné pouti v roce 1939, poutníky přivítá kostel v novém hávu. Věžičku na střeše opatřené novou krytinou zdobí zlacená makovice s křížem, nová fasáda září do dáli. Dech se tají i z pracovníky Domažlické malby vymalovaných vnitřních prostor svatostánku.

Opravený kostel sv. Vavřince byl poprvé představen věřícím v neděli 7. června. Podruhé to bude v sobotu 15. srpna, kdy tam bude za účasti Františka Radkovského, biskupa plzeňského, sloužena mše svatá podle formuláře ze slavnosti Nanebevzetí Panny Marie.

Nedělní bohoslužbu podle formuláře sv. Vavřince povede další vzácný host, probošt Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě P. Antonín Doležal.