Celý program byl zaměřen na Tibet. Autorem některých plastik je umělecký kovář Jiří Brož z Kvíčovic.

„My jsme připravovali tuto akci již na 10. března, protože v ten den se vyvěšují vlajky Svoboda pro Tibet. Jde o mezinárodní akci na podporu Tibetu, čili obecně na podporu svobody. Nemohli jsme akci udělat kvůli pandemii, tak jsme ji uspořádali v rámci Noci kostelů,“ řekl klatovský farář husitské církve Tomáš Procházka, který byl i na slavnostním odhalení kvíčovického památníku obětem první světové války, který zdobí 11 jeřábů rovněž z dílny Jiřího Brože, na podzim roku 2018.

Část programu inicioval i sám kovář Brož.

„Nechal nám zde kovovou plastiku jeřába, což je posvátný pták v Indočíně. Znázorňuje svobodu. Když se na sochu podíváte blíže, tak má na noze řetěz, který praská, jde tedy znázornění momentu, kdy člověk získává svobodu. Pak nám kováři ještě vykovali vinohrad,“ popsal Procházka.

Na představení díla se dostavili i samotní kováři.

„Nejde v našem případě o první dílo, které se týká lidských práv nebo svobody. Dělali jsme například slunečnici, která se dere z mříží a pavučin a chce na svobodu. Stejně tak představuje svobodu jeřáb. Chtěli jsme proto vše propojit s Tibetem,“ sdělil Brož, který strávil rok v Číně, a dokonce měl i to štěstí, že se osobně setkal s dalajlámou. Na díle, které je k vidění v Klatovech, pracoval společně se svým kolegou.

Další část programu se odehrávala již v kostele, kde si lidé poslechli přednášku o dějinách Tibetu a zahrála domažlická skupina Sayujya, která hraje indickou hudbu.