Venkovní část kostela a střecha jsou kompletně opravené. Chybí však zrekonstruovat interiér, který je nadále v žalostném stavu.
V roce 2005 bylo možné díky příspěvku poskytnutého společností Sazka za finanční spoluúčasti ministerstva kultury a krajského úřadu dokončit obnovu fasád. Další peníze obec shání na příští rok. „Do poloviny května je nutné podat na ministerstvu kultury žádost o dotace na rok 2008. Obec bohužel nemůže s rozpočtem 800 tisíc korun spravovat tak rozsáhlou historickou památku,“ vysvětluje starosta Vlastimil Juna s tím, že oprava interiéru je vyčíslena na 2,3 miliony.

„V první řadě se musí opravit podlaha a kazety ze stropu, které byly při opravě střechy odmontovány,“ upozorňuje Juna a doufá, že se podaří sehnat potřebné finance.

Kořeny bukovecké památky sahají do středověku. „Svatyně byla vystavěna zřejmě už na konci 12. století a postupně se k lodi přidala věž a presbyterium,“ potvrzuje Karel Foud z památkového ústavu, který se o kostel zajímá a obci pomáhá. „Opravený kostel může sloužit pro mše, koncerty nebo svatby. Využíván bude také nadací, která si od nás pronajímá faru. Jezdí sem děti z nejrůznějších církevních škol,“ doplnil starosta Bukovce.