Když se řeknou Všekary, každý si hned vybaví i kostel sv. Barbory, který stojí asi kilometr západně od nich. V současné době však památka chátrá a to i přes opravy, které se na ní provádí. Hlavní podíl nesou vandalové, kteří opravené části ihned ničí a rozkrádají.

 

Položení základního kamene


Hlavním symbolem obce Všekary, rozkládající se v údolí na úpatí vrchu Bouškova západně od města Holýšov, je kostel sv. Barbory, který je známý snad každému na Domažlicku. Základní kámen byl položen v letech 1717 až 1724 a kostel byl vybudován v barokním stylu. Půdorys kostela tvoří kříž.
Podle legendy byla Barbora velmi krásná dívka a tajná křesťanka. Zavraždil ji její vlastní otec a když ji sťal, zasáhl ho blesk. Svatá Barbora se stala ochránkyní před bleskem a také patronkou dělostřelců a horníků. V okolí Všekar se těžilo již ve středověku a proto zde byl této patronce vybudován kostel.

 

Doba největší slávy


O svatodušních a velikonočních svátcích sem putovala procesí. Velikonoční poutě tady byly ještě po II. světové válce. Kolem kostela stávaly stánky kramářů, v kostele se konaly mše. „Tradice konání poutí u sv. Barbory už se bohužel nedrží, dnes se konají ve vesnici,“ přiznává starosta obce Josef Trhlík.

Když se ještě pracovalo v okolních dolech, ožil kostel vždy 4. prosince, kdy se horníci účastnili mše na počest své patronky. O kostele svaté Barbory panuje i řada pověstí jako například o ,,nešťastném zedníkovi“, „zlatém stéblu“ nebo o sv. Wolfgangovi. Podle legendy si prý sama sv. Barbora vybrala místo kostela tak, aby byl dobrý výhled na Bolfánek, což je věž kaple svatého Wolfganga.

Veškerý materiál přemístila právě na místo nad Všekary.
Nejen na Bolfánek u Chudenic je ale z Barbory vidět. „Za příznivého počasí dohlédneme až na Čerchov,“ uvádí starosta obce .

 

Úpadek


Vnitřek kostela byl nejvíce poničen po II. světové válce. Od šedesátých let 20. století sloužilo okolí kostela jako výcvikový vojenský prostor. „Vojáci se na likvidaci kostela podepsali nejvíce. Na zdech byly i nápisy v azbuce,“ doplňuje starosta. V roce 1980 bylo rozhodnuto o zazdění vstupu do kostela. I ten je však již dnes poničený.

 

Současnost a budoucnost


V současné době kostel není v příliš dobrém stavu, přestože se obec i církev jako vlastník snaží o alespoň částečnou opravu. „Největší rekonstrukce proběhla v roce 1992, kdy byla stavba nově zastřešena a staticky zabezpečena,“ vzpomíná Trhlík. Dnes už je ovšem i kopule, která byla opravená, od vandalů poničená. „Zmizely měděné části z oplechování kopule,“ vysvětluje starosta obce, který se před třemi lety pustil s řadou dobrovolníků z obce do opravy vikýřů. „Vandalové z nich ukradli plechy a my jsme je opravili. Dnes už ale na střeše není jeden jediný vikýř v dobrém stavu,“ stěžuje si.

„Spolupracujeme s Biskupstvím v Plzni, konkrétně s Miroslavem Schimmerem. Cílem je udržet budovu alespoň zastřešenou, aby přežila přes zimu, ale vzhledem k postoji některých lidí je to těžké,“ zlobí se starosta a dodává, že kostel sv. Barbory je skutečnou historickou památkou patřící k obci. „Byla by velká škoda, kdyby měla dál chátrat. Vždyť tady stojí téměř tři sta let, tak může stát dál!“