Poběžovičtí radní vzali v tomto týdnu na vědomí informaci Ministerstva kultury ČR o zařazení opravy střechy nad presbytářem v tomto svatostánku do Programu záchrany architektonického dědictví pro letošní rok a předběžném přiznání příspěvku ve výši 700 tisíc korun.