Došlo k němu 10. července 1947 poté, co tři slovenské děti ve věku 12 až 13 let kouřily a zapálily stoh slámy u domu číslo 10.
Završila se tak krátká poválečná historie obce. V roce 1945 odešlo v rámci odsunu z Korytan 210 obyvatel. Následovalo osidlování lidmi z jiných částí Československa a tragický požár.

O Korytanech (německý název Rindl) je doložena první písemná zmínka v roce 1589. Obec vznikla v blízkosti významných vodních pramenů. Postupně byla součástí panství Wolfa Wilhelma z Lamingenu, pánů z Vídršpergáru, hraběte Thuna nebo hraběte Franze Coudenhove.

V polovině 19. století odchází členové sedmi rodin z Korytan do USA. V roce 1897 dochází k výstavbě školy. Během světových válek umírají i muži z Korytan. V té první padlo 9 a ve druhé 21 mužů z této obce.

Po ničivém požáru byly zbytky stavení v 50. letech srovnány se zemí.
V roce 1993 byl u silnice vedle pramene zřízen křížek, který připomínal místo, kde před válkou byla obec s 60 usedlostmi.
O dvacet let později je katastr obce významně upraven. Díky vedení obce Rybník, iniciativě bývalých německých obyvatel a za přispění evropské dotace vzniklo rozsáhlé informační a odpočinkové místo.

Příště: Křížová Huť