Následky přitom mohou být katastrofální a požár nebo smrtelná otrava oxidem uhelnatým jsou reálné hrozby pro všechny majitele domů, kteří si nenechali zkontrolovat a vyčistit komín.

Na Domažlicku hasiči v posledních dvou měsících vyjížděli k požárům sazí například v České Kubici, Šitboři, Domažlicích či Kolovči. Tyto případy se naštěstí obešly bez škod na životech či majetku.

„Když vešlo v platnost nařízení vlády v roce 2011, byl to hektický rok, každý chtěl zkontrolovat komín. Následující rok zájem poklesl, no, a tentokrát už je asi jen čtvrtinový," říká tlumačovský kominík Václav Suchý mladší.

„Zima byla zatím milosrdná, lidé nemuseli tolik topit, takže otopné soustavy čelily v porovnání se stejným obdobím v minulých letech minimálnímu náporu. O to je teď ale situace zrádnější," vysvětluje prezident Společenstva kominíků ČR Emil Morávek. „Kdyby zamrzlo už v listopadu, lidé by zpanikařili a na poslední chvíli by volali kominíka. Takhle necítili potřebu něco dělat a dnes už je skoro pozdě i na to panikaření," dodává.

Podle nařízení vlády je nezbytné nechat si od kominíka zkontrolovat spalinovou cestu (ať již je tvořena kouřovodem a komínem, nebo kouřovodem s funkcí komína, popřípadě vývodem spalin) minimálně jednou za rok, a to nehledě na druh používaného paliva. Čištění spalinové cesty se provádí jednou až třikrát za rok podle provozu a druhu paliva.

„Právní úprava má charakter doporučení, ovšem s ohledem na každoroční 'černou kroniku' je nanejvýš rozumné ji respektovat," radí Společenství kominíků.

Návštěva kominíka přitom zabere i jen kolem půl hodiny a stojí přibližně v rozmezí od pěti do patnácti set korun. Kominík po kontrole vždy sepíše zprávu, která je zároveň dokladem o tom, že komín zkontroloval. Pokud zjistí závady, doplní i termín, dokdy je musí majitel odstranit.