Nejen chybějící podpisy u proplacených faktur objevila kontrola, která se zabývala hospodařením ve škole. Její výsledky projednávalo již podruhé zastupitelstvo městyse Klenčí.

„Finanční výbor vzhledem k závažnosti zjištění požaduje zajištění nápravy v souladu s kontrolním zjištěním. S ohledem na nejasnosti pak po poradě s příslušným odborem krajského úřadu ještě kontrolu nezávislým orgánem,“ uvedla při posledním jednání zastupitelstva předsedkyně výboru Věra Nohavcová.

„Podle mne jsou to závažné nedostatky, takové účetnictví je k ničemu. Pokud by se to stalo u nás, hrozila by nám pokuta ve výši šest procent z aktiv,“ reagoval podnikatel a zastupitel Jiří Pittner.

„Nechci se nikoho dotknout, netuším, kde je chyba. My ale nejsme školené účetní. Před devíti lety jsem sama převzala agendu a dělám ji v dobré víře, že je to správně. Obdobné je to dle mne ve škole,“ podotkla zastupitelka Věra Čechová, která vede mateřinku.

Ředitelka školy nebyla na jednání přítomna, proto ji Deník oslovil telefonicky.

„Nebudu se k tomu zatím vyjadřovat, oficiálně jsem zprávu s výsledkem kontroly nedostala. Vyjádřím se ke každému bodu, až ji budu mít. Po formální stránce chyběly v účetnictví podpisy, ale takhle jsme to dělali celá léta i za předchozí účetní,“ řekla ředitelka Jarmila Nováková.

Klenečské zastupitelstvo přijalo usnesení, které nařizuje starostovi a ředitelce školy učinit nápravu. Účetnictví základní školy pak bude znovu přezkoumáno.

Část záznamu z jednání najdete ZDE