Stávající kontejnery provozuje firma H. B. Textilie, s. r. o., která ale kvůli nepříznivé ekonomické situaci vypověděla smlouvu.

„Zajistila se nová společnost. Je jí Dimatex CS, s. r. o.,“ informoval místostarosta Radek Wiesner a dodal, že sběrných nádob v Domažlicích bude celkem deset. Nacházet se budou v Palackého a Smetanově ulici, na sídlišti Kosmonautů u garáží pod bránou policie, u hřiště GJŠB, v Baarově ulici u zastávky MHD, v Ladově ulici nad školkou, v Mánesově ulici u Družby a v Haltravské ulici u prodejny koberců. Další dvě sběrné nádoby budou také umístěny přímo ve sběrném dvoře v Chrastavické ulici.

„Ke 31. květnu končí H. B. Textilie a hned od 1. června ho nahradí kontejnery od firmy Dimatex,“ dodal Wiesner.

Nová firma vytříděné textilie zčásti poskytuje charitativním organizacím a zčásti je recykluje k druhotnému využití jako čisticí tkaniny.